Update nieuwe versie DICO Onderhoudsberichten

29 / 03 / 2024

We staan op het punt een grote stap voorwaarts te zetten met de introductie van de nieuwste versie van de DICO onderhoudsberichten.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Deze update legt de basis voor een eerste conceptversie. 

De belangrijkste updates zijn:

  • Er is gekozen voor procesgerichte aanpak. Voor deze update is uitvoerig gesproken over processen in het onderhoudsdomein. In de werkgroep is de praktijk nagespeeld en zodoende zijn de processen veel beter in kaart gebracht.
  • Vanuit deze aanpak zijn diverse scenario’s uitvoerig besproken. Ook deze aanpak leidt tot verbetering, omdat op deze manier duidelijker wordt tijdens de implementatie welke scenario’s ondersteund (gaan) worden. Dit zal aanzienlijke voordelen bieden bij het gebruik
  • Aansluiting bij het VERA datamodel. Woningcorporaties hebben niet alleen te maken met onderhoud, maar vaak ook nog met meerdere domeinen.
  • Uitbreiding onderhoudsprocessen. Denk o.a. aan mutatieonderhoud, inspectieopdrachten/resultaten en onderhoudsverzoeken.

We streven ernaar de conceptversie van deze nieuwe aanpak vóór de zomer klaar te hebben. Deze zal getest worden met zorgvuldig geselecteerde partijen, wiens feedback nodig zal zijn voor het verfijnen van de standaard. Op basis van hun feedback plannen we dan de definitieve versie. De behoefte binnen de sector is groot, wat onderstreept hoe belangrijk het is dat de sector zo snel mogelijk kan profiteren van deze voordelen.

Delen