Update-cyclus STABU online catalogus

30 / 11 / 2021

De frequentie van de update-cyclus van de basis STABU2 Catalogus kan teruggebracht worden zodat gebruikers ook de gelegenheid hebben aan alle veranderingen te wennen en project- en moederbestekken bij te werken.

Sinds de introductie in 2019 in totaal 20 updates op de STABU online catalogus plaatsgevonden. Dit waren onderdelen van een grotere inhoudelijke verbouwing van de database. Die “verbouwing” is nu ten einde.
Hiermee wordt het mogelijk de frequentie in de update-cyclus van de basis STABU2 Catalogus terug te brengen zodat de gebruikers ook de gelegenheid hebben aan alle veranderingen te wennen en project- en moederbestekken bij te werken.

Aanpassingen 2022

Voor volgend jaar zijn aanpassingen voorzien van de “paragrafen 12-18”, dit in combinatie met de “00-paragrafen”. In relatie daarmee wordt het onderwerp “tekeningen en berekeningen” opnieuw onder de loep genomen. In relatie met het “project aansluiting Elementenmethodiek NL/SfB” staat ook het functioneel specificeren in focus, met betrekking tot aanvullingen in “paragrafen 10 en 11”. Al deze aanpassingen hebben met elkaar te maken en worden in delen gepubliceerd. In de volgende nieuwsbrieven wordt u hierover nader geïnformeerd.

Beheer

Het eenvoudiger beheer op de database, in de vorm van versieverhogingen op bestaande concepten, loopt continue door. Hieronder vallen norm- en taalcorrecties. Ook vallen hier aanpassingen aan de onderliggende basisspecificaties als gevolg van innovaties in de ontwikkeling van fabrikantgebonden product specificaties (FPS’en).

Deze noodzakelijke maar kleinere aanpassingen in de database worden direct uitgegeven en zullen pas achteraf worden verantwoord. Ook correcties die u direct beschikbaar wilt hebben, zoals wijzigingen in normen/normdata, zoals als gevolg van de jaarlijkse update van het Bouwbesluit in januari en de kleine aanpassingen in de administratieve voorwaarden naar aanleiding van het overleg over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Hierover zullen wij u via onze website en nieuwsbrieven blijven informeren.

Delen