Update Connection Types

13 / 09 / 2023

In de eerste helft van dit jaar hebben we hard gewerkt aan de implementatie van nieuwe "Connection Type" klassen, oftewel CT-klassen.

Introductie van Connection Type (CT)-klassen

CT-klassen worden al gebruikt sinds de oprichting van de MC-klassen. Voorheen waren ze echter opgenomen in de MC-klassen zelf. Recent hebben we een belangrijke verandering hierin doorgevoerd.

Overgang naar MMT

Zoals eerder gecommuniceerd in onze nieuwsbrieven, hebben we vastgesteld dat de MC-classificatie in de Classification Management Tool (CMT) verouderd was. Daarom heeft ETIM International in 2022 besloten de Modeling Management Tool (MMT) te ontwikkelen. In november 2022 zijn de MC-klassen succesvol gemigreerd van CMT naar MMT en op 1 juni 2023 zijn alle oude MC-klassen uit CMT verwijderd. Deze stap was noodzakelijk om het gebruik van Connection Types (CT’s) in MC-klassen te vereenvoudigen. In dit nieuwe systeem staat een CT-klasse centraal en kan deze worden gebruikt in meerdere MC-klassen die de CT nodig hebben. Hierdoor wordt voorkomen dat andere CT-kenmerken worden verontreinigd, aangezien één aansluiting slechts één CT nodig heeft, zelfs als er meerdere CT’s mogelijk zijn.

De kracht van Connection Types

De kracht van connection types ligt in de koppelbaarheid, uniformiteit, consistentie en het brede draagvlak onder alle gebruikers. Bovendien zijn ze nuttig voor systeemfamilies en mogelijk zelfs voor toekomstige rekenkundige doeleinden. Om deze aspecten te waarborgen, hebben we de “Werkgroep Connection Types” opgericht ter ondersteuning van ETIM International.

Diversiteit in de werkgroep

In deze werkgroep zijn diverse bedrijven vertegenwoordigd, waaronder fabrikanten, installateurs, groothandels, 3D/BIM-ontwikkelaars en ETIM International zelf. Samen spelen deze bedrijven een cruciale rol bij het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak en gebruiksgemak voor CT’s in productmodellen.

Volgende stappen

Inmiddels zijn alle bestaande CT-klassen behandeld en beschikbaar gemaakt als afzonderlijke klassen. Binnen de werkgroep testen we momenteel de functionaliteit van CT-klassen in combinatie met MC en systeemfamilies, en daarover zullen we in oktober weer samenkomen.

Continue verbetering

We werken hard aan het verwerken van bestaande verzoeken, het omzetten van oude MC-klassen en het creëren van nieuwe MC-klassen. Dit jaar is het aantal MC-klassen gegroeid van 500 naar 675.

Voor meer informatie over EC- en MC-klassen kunt u de ETIM Viewer van ETIM International gebruiken.

Voor het gebruik van MMT kunt u dezelfde inloggegevens gebruiken als voor CMT.

Heeft u nog geen toegang tot MMT? De contactpersoon binnen uw bedrijf kan dit voor u activeren via Mijn Ketenstandaard.

We blijven actief met het verbeteren en stroomlijnen van ETIM MC en kijken uit naar verdere vooruitgang in onze sector.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?