Update 2020-10: Paragrafen 21.24, 21.25 en 21.28.

24 / 11 / 2020

De aanpassingen aan deze paragrafen voor bestaand betonwerk zijn gericht op de inpassing van de verschillende delen van de NEN-EN 1504 “Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies”. Voor dit bijzondere en specialistische vakgebied zijn 25 geheel nieuwe kortteksten aangemaakt, naast de bestaande in Hoofdstuk 25 BETONWERK. De daarvoor benodigde specificaties komen uit bestaande specificatiegroepen die

  • zijn opgedeeld in specifieke specificatiegroepen;
  • van een nieuw groepsnummer zijn voorzien;
  • onder norm geplaatst en toebedeeld zijn aan deze nieuwe kortteksten.

De keuzes in bestaande kortteksten zijn hierdoor soms verkleind.
Als u in bestaande bestekboeken hiervan gebruik heeft gemaakt, moet u opletten en posten misschien opnieuw samenstellen. Dat geldt ook voor de plaatsing van enkele Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS), zoals onder hydrofobeermiddelen, impregneermiddelen, gietmortels, en polymeer- en cementgebonden betonreparatiemortels.

Hydrofobeermiddelen

Ten aanzien van hydrofobeermiddelen komen vergelijkbare kortteksten ook voor in Hoofdstuk 46 SCHILDERWERK. Deze kortteksten in paragrafen 46.23 en 46.33 zullen dan ook over enige tijd vervallen, omdat die niet goed passen in de “omvang” van dit hoofdstuk, zoals dit in de STABU-Standaard is vastgelegd onder 46.0.10-01. Als u hydrofoberen in bestaande bestekboeken heeft beschreven onder Hoofdstuk 46, is het raadzaam deze beschrijvingen te verplaatsen naar korttekst 21.24.20.

Delen