Uitwisseling van ETIM

07 / 12 / 2023

In dit artikel richten we ons op belangrijke vernieuwingen binnen de DICO en ETIM gegevens uitwisseling.

In dit artikel richten we ons op belangrijke vernieuwingen binnen de DICO en ETIM gegevens uitwisseling. De kern van deze vernieuwing is de introductie van ETIM xChange, bedoeld als vervanger van de verouderde ETIM BMEcat versie 5.0. Daarnaast belichten we de aanpassingen in de structuur van het DICO Productbericht, waaronder verbeterde functionaliteiten voor het gedetailleerd weergeven van productinformatie en flexibelere uitwisselingsvoorwaarden. Ook zoomen we in op het huidige gebruik van MV, NA, UN binnen de BMEcat. Deze ontwikkelingen markeren een belangrijke stap voorwaarts in de manier waarop productgegevens binnen ETIM worden gedeeld en beheerd.

DICO Productbericht

Naar aanleiding van aanpassing van de connection types is ook de structuur van het DICO Productbericht aangepast. De volgende zaken worden toegevoegd via extensies/UDE’ op de databerichten:

 • Connection Types
  Structuur is toegevoegd zodat het gebruik van CT in MMC mogelijk is.
 • ValueDetail
  Structuur is toegevoegd zodat een detailwaarde op bijvoorbeeld een kleurwaarde van ETIM mogelijk is.
 • VariableOrderConditions
  Deze structuur bestond al, maar is nu uitgebreid met het opgeven van een boven- en ondergrens bij een numerieke waarde, of een lijst van mogelijke alfanumerieke waarden.
  Documentatie en voorbeeldbestanden staan vanaf 1 december op Semantic Treehouse.

ETIM xChange als vervanger voor ETIM BMEcat version 5.0

ETIM BMEcat version 5.0 (gebaseerd op BMEcat 2005) is verouderd en moet worden vernieuwd. De noodzaak om ETIM xChange te ontwikkelen werd steeds groter en is dit jaar gerealiseerd.
De officiële releasedatum voor ETIM xChange versie 1.0 is vastgesteld op 19-2-2024.

De belangrijkste punten van ETIM xChange:

 • Het is de allereerste uitwisselingsstandaard voor productgegevens die volledig wordt beheerd met een focus op wereldwijd gebruik.
 • ETIM xChange gebruikt GS1-standaarden voor identificatie van artikelen (GTIN) en locaties (GLN) en het uitwisselingsformaat is JSON-gebaseerd, inclusief een JSON-schema voor validatie.
 • De documentatie biedt een uitgebreide semantische beschrijving van alle gegevensvelden.
 • Vereenvoudigde structuur in JSON die logisch is gegroepeerd, gebaseerd op meerdere nationale uitwisselingsnormen.
 • Generieke productgegevens zijn gescheiden van de gegevens van een of meer handelsartikelen van dat product.
 • Gegevensstructuur voor het transporteren van LCA-gegevens in alle fasen van de levenscyclus.
 • De structuur staat allerlei soorten meertalige of eentalige bijlagen toe.
 • Het is compatibel met de nieuwste ETIM-MC-structuren, inclusief verbindingssoorten.
 • Het heeft een zeer flexibele structuur voor allerlei methoden voor het uitwisselen van verpakkingshiërarchiegegevens.
 • Er is nu een uitbreiding op de complete masterdata waarvan de ETIM classificatie onderdeel uitmaakt en dit maakt uitwisseling met ETIM xChange mogelijk.

DICO xChange
Niet alle functionaliteiten die nu in DICO zitten, zullen in xChange terugkomen. Er zal hoogstwaarschijnlijk ook nog een DICO xChange variant gemaakt moeten worden. Het goede nieuws is dat xChange op veel onderdelen gebaseerd is op DICO en ook goed te mappen zal zijn.

Het gebruik van MV, NA, UN binnen de BMEcat


Door in BMEcat ‘FVALUE_DETAILS’ als toevoeging te gebruiken, kan in de tekst MV, NA, UN, maar ook het alternatief worden ingevuld. Deze features zullen straks ook bruikbaar zijn in ETIM xChange.

Zie hieronder de huidige BMEcat guidelines

Zie ook uitleg in hoofdstuk 5C van de guidelines

Feature Overig
EV000154 (Overig) is een value die moet worden gezien als tijdelijk, er is namelijk niemand die alleen op ‘overig’ zoekt. Deze komt altijd in combinatie met FVALUE_DETAILS, maar het geeft te denken om een aanvraag voor uitbreiding van de ETIM-klasse te doen.
Bij numerieke kenmerken is ‘overig’ niet aan de orde en zouden de gebruikers gewoon de waarden kunnen vullen. MV en UN zijn waarden die als alternatief een tijdelijke invulling zijn, maar de gebruiker moet hier intern nog wel een oplossing voor vinden. Het is aan de gebruiker om UN/MV om te zetten in een werkelijk getal.


NA is het enige alternatief om een kenmerk niet te gebruiken. Het komt nu eenmaal voor dat een kenmerk niet van toepassing (NA) is op een product. Alle andere (UN, MV, overig) kenmerken moeten van tijdelijke aard zijn.

Delen