Uitnodiging workshop ‘De sleutel tot traceerbaarheid in de bouw- en technieksector’

10 / 11 / 2023

Workshop over traceerbaar bouwen en installeren.

De Wet Kwaliteitsborging en aankomende Europese en Nederlandse wetgeving voor duurzaamheid en circulariteit, werpen een nieuwe informatiebehoefte op in de bouw- en technieksector. Om te voldoen aan alle wetgeving, moeten componenten en producten voor, tijdens en na de bouw getraceerd kunnen worden. Bouwend Nederland, Fedet, Hibin, NVTB en Techniek Nederland laten onderzoeken hoe de informatie gekoppeld kan worden aan producten en locaties. En hoe producten gevolgd kunnen worden gedurende de hele levenscyclus.

Tijdens de digiGO D-Day op 15 november kunt u meer horen over het toenemende belang van deze traceerbaarheid voor de bouw- en technieksector. Ook kunt u meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de workshop:
·       De uitdaging;
·       De methodiek;
·       De conceptuele toepassing;
·       De relatie met bestaande initiatieven;
·       De pains en gains, wat vindt u?

De workshop wordt begeleid door Frits van den Bos, manager innovatie bij GS1, Rien Wabeke, directeur van Ketenstandaard Bouw en Techniek, en Willem Pel, partner bij Balans&Result.

Deelnemers worden uitgenodigd actief mee te denken over hoe deze methodiek past binnen hun eigen vakgebied, ongeacht of het gaat om ontwerpen, produceren, bouwen, installeren of beheren. De sessie eindigt met een discussie over de pains en gains in relatie tot adoptie en opschaling van deze methodiek. Hoe kunnen we de pains omzetten in pijnstillers? En de gains in voordeelbrengers?

Aanmelden voor deze workshop tijdens de digiGO D-day op 15 november kan via deze link. We kijken ernaar uit met u van gedachten te wisselen!

Delen