Uitbreiding NL/SfB voor gaande werk molens

31 / 08 / 2021

Tijdens de beheercommissie van de NL/SfB classificatie is de uitbreiding voor het gaande werk van molens goedgekeurd. Deze toevoeging is beschikbaar binnen de online versie van de NL/SfB. Hieronder een korte toelichting op deze uitbreiding.

Aanleiding

De wens is het kunnen toepassen van NL/SfB bij onderhoud en inspecties van molens. Binnen de huidige NL/SfB is een standaard lijst niet beschikbaar die voldoende invulling geeft voor het ‘gaande werk’ van molens.

Afstemming Stichting ERM

Al eerder is een samenwerking tussen Ketenstandaard en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) gestart met vertaling van uitvoeringsrichtlijnen (URL) in de STABU systematiek.
Voor verdere doorontwikkeling naar aansluiting NL/SfB op het gebied van molens, is contact gezocht met ons omdat het beheer van NL/SfB bij ons is belegd door BIM Loket.


Uitwerking

De expertgroep van NL/SfB en de vakgroep molens van ERM hebben overleg gevoerd over de mogelijkheden om een codestructuur te ontwikkelen. Deze projectgroep heeft gezamenlijk vastgesteld dat de behoefte verder uitgewerkt dient te worden.

Als uitgangspunt is de decompositie molens gebrekenlijst genomen.
Deze is opgenomen binnen de Uitvoeringsrichtlijn 2005, bijlage 8.

Hoofdverdeling die hierin is opgenomen:
o  Staande werk (passend binnen bestaande structuur van NL/SfB Tabel 1)
o  Gaande werk (nieuwe indeling noodzakelijk)

Nieuwe indeling

Het voorstel is geaccepteerd om gebruik te maken van een vrij (gereserveerd) hoofdstuk binnen NL/SfB tabel 1.

 • (7-) VASTE VOORZIENINGEN
 • (77) -gereserveerd-

Deze invulling is gericht op het ondersteunen van de behoeften voor onderhoud en inspectie van molens. De opbouw is zodanig generiek dat het hoofdstuk in de toekomst kan worden uitgebreid voor andere vakgebieden.

Codering

 • (77) Vaste functionele voorzieningen
 • (77.0) vaste functionele voorzieningen; algemeen
 • (77.1) vaste functionele voorzieningen; molens
 • (77.10) vaste functionele voorzieningen; molens, algemeen (verzamelniveau)
 • (77.11) vaste functionele voorzieningen; molens, het gevlucht
 • (77.12) vaste functionele voorzieningen; molens, assen en spillen
 • (77.13) vaste functionele voorzieningen; molens, molenwielen
 • (77.14) vaste functionele voorzieningen; molens, vang
 • (77.15) vaste functionele voorzieningen; molens, inrichting

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?