Toelichting vorderingen

29 / 11 / 2022

Tussen update 2022-04 en 2023-01 starten wij met het testen, met een gebruikersgroep, van een tweetal nieuwe Hoofdstukken

Hoofdstuk 02 UAV-GC, Programma van Eisen en Consumentendossier:

Tussen update 2022-04 en 2023-01 starten wij met het testen, met een gebruikersgroep, van een tweetal nieuwe Hoofdstukken, te weten  Hoofdstuk 02 “Voor het werk geldende voorwaarden UAV-GC 2020” en Hoofdstuk 06 “Dossierwerk”. Het resultaat hiervan zal besproken worden rond de Bouwbeurs en naar wij verwachten vrijgegeven worden voor alle gebruikers bij update 2023-01, rond 14 maart. Dit is voor de invoering van de Omgevingswet en Wkb (1 juli 2023).

De definitie van Hoofdstukken 01 (UAV) en 02 (UAV-GC) zullen, zoals gebruikelijk is geworden vanaf 2012, niet meer in de STABU Standaard gedefinieerd zijn. De standaard bepalingen worden namelijk direct in paragrafen 01.01 (UAV 2012) resp. 02.01 (UAV-GC 2020 via de model basisovereenkomst) van toepassing verklaard. Aanvullingen en afwijkingen op en invullingen van de UAV 2012 worden beschreven in paragrafen 01.02. Voor de UAV-GC 2020 ligt dit anders. Hierbij zal paragraaf 02.01. de Model Basisovereenkomst bevatten en 02.02. de Annexen bestaan uit artikelen 01-11 waarin de Annexen I t/m XI staan die als standaard worden beschouwd en waar invullingen plaatsvinden.

Werkoverschrijdend

Voor een Hoofdstuk 06 staat in de huidige STABU Standaard 2019 de volgende definitie (blz. 9) 06.0.10 “Het hoofdstuk (Door de aannemer aan te leveren documenten) bevat het geheel van leveranties en werkzaamheden, nodig voor het produceren, leveren en distribueren van documenten die werksoortoverschrijdend zijn”. Als u in bovenstaande definitie het cursief gedrukte Door de aannemer aan te leveren documenten vervangt door Dossierwerk is dit voldoende om de omvang van dit Hoofdstuk te begrijpen. De precieze definitie zal in de volgende STABU Standaard worden bepaald. (Deze STABU Standaard 2025 nemen wij ons voor in digitale vorm uit te brengen naast een minder uitgebreide papieren versie en de nodige helpinformatie bevatten.)
Naast het beschrijven van “werksoortoverschrijdende” informatie zullen in Hoofdstuk 06 representaties te vinden zijn van bijkomende zaken die u in Hoofdstukken 05-84 onder paragrafen 12-18 heeft beschreven. Deze representaties bundelt elders in het specificatieboek beschreven bijkomende zaken die u kunt overhandigen als Bouwwerkdossier.
De wijze waarop dit werkt is met gekoppelde begrippen onder de kortteksten die terugkomen in paragrafen 06.12 t/m 06.18 en 06.88.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?