Test de Messageservice REST 3.1

15 / 11 / 2022

De testomgeving is live en we nodigen jullie uit om er gebruik van te maken!

Vanuit de markt kreeg Ketenstandaard de vraag of het uitwisselen van DICO berichten via Messageservice getest kon worden tegen een server. Ketenstandaard introduceert nu een endpoint testomgeving waarmee partijen kunnen testen of Messageservice REST goed werkt voordat de DICO- berichten daadwerkelijk worden uitgewisseld. De testomgeving is live en we nodigen jullie uit om er gebruik van te maken!

Goedkeuring

Met de testomgeving die Ketenstandaard beschikbaar stelt, kunnen DICO-deelnemers controleren of de juiste verbinding op een veilige manier wordt gemaakt. Het endpoint geeft een melding van goedkeuring wanneer de functie juist wordt toegepast. Zo niet, dan verschijnt er een foutmelding. De volgende vier functies kunnen worden getest:

  • Get Available Message
  • Get Message
  • Delete Message
  • Post Message

Tijdelijke testomgeving

Berjan Van den Broek, productmanager bij implementatiepartner ICreative, was een van de DICO-partners die Ketenstandaard vroeg om een testomgeving voor Messageservice. “Via een tijdelijke testomgeving hebben we toen het verzenden van factuurberichten kunnen testen voordat we met de daadwerkelijke facturen van klanten aan de slag gingen,” zegt Van den Broek. “Zo’n testomgeving is handig, want als je de aanpassingen meteen in productie doet, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat door een foutje in het systeem een factuur onterecht op ‘afgehandeld’ wordt gezet. Met een testomgeving krijg je de ruimte om alles optimaal in te richten voor de klant.”

Meerdere klanten

ICreative, die onder andere diensten levert aan DICO deelnemers BAM, Ballast Nedam, Boskalis en Croonwolter&Dros, heeft het uitwisselen van DICO berichten nu goed ingericht in de eigen software en inmiddels maken meerdere deelnemers er gebruik van. Van den Broek: “Voor organisaties die de software nog moeten inrichten voor Messageservice, is het handig dat Ketenstandaard daar nu een definitieve testomgeving voor aanbiedt.”

Voor alle DICO-deelnemers

Herman Drenth, adviseur bij Ketenstandaard: “De testomgeving kan door alle DICO-deelnemers gebruikt worden. We werken nog aan een mooie ontsluiting in de Mijn Ketenstandaard omgeving.” 

De testomgeving testen? De credentials hiervoor kunnen worden aangevraagd onder API Clients via Mijn Ketenstandaard.

Delen