Terugblik Expeditie Ketenstandaard

27 / 11 / 2019

Dinsdag 26 november organiseerde Ketenstandaard Bouw en Techniek “Expeditie Ketenstandaard” in het Spant! in Bussum. 

Ruim 60 deelnemers en geïnteresseerden trotseerden ’s ochtends de Nederlandse snelwegen om samen met de medewerkers van STABU en Ketenstandaard op ontdekkingsreis te gaan. ’s Middags waren er ruim 90 mensen aanwezig voor de sessie over de SALES standaard en ETIM.

Ketenstandaard projectmanager en dagvoorzitter Kyra Blankenstein begeleidde iedereen op een ongedwongen en spontane manier langs de verschillende standaarden van Ketenstandaard en ging op een prettige manier in gesprek met een aantal collega’s en het publiek.

Ketensamenwerking van idee tot sloop

Rien Wabeke, directeur van Ketenstandaard en STABU beet de spits af met een introductie van het nieuwe Ketenstandaard Bouw en Techniek. Hierbij benadrukte hij vooral het belang van neutraliteit en samenwerking met de keten, het belangrijkste fundament voor alle standaarden. Uiteraard bracht hij ook de importantie van digitalisering en internationale aansluiting onder de aandacht.

Verder lichtte hij toe dat het bouwwerkdossier de belangrijkste basis is voor het hele bouwproces van idee tot sloop en dat BIM een manier is om dit tot stand te laten komen.

In gesprek met STABU

Na deze inleiding nodigde Kyra, Manager Projecten Gert Koutstaal en Radboud Baayen, verantwoordelijk voor het technische team van STABU,  uit aan de gastentafel. In een dynamische vraag-en antwoordronde vertelden ze over de online versie van STABU2 en over de wijzigingen en de statistieken. De heren waren zeer verheugd te horen dat een aantal aanwezige gebruikers enthousiast vertelden over hun goede ervaringen met de online versie. Verder interviewde Kyra Gert en Radboud nog over de ontwikkelingen rondom NL/SfB en de daarbij horende commissies. Ook deden de STABU experts een oproep om mee te denken over de aansluiting tussen deze standaard voor het classificeren van bouwonderdelen en de STABU systematiek. Ook vertelden ze over de samenwerkingstrajecten met verschillende kennisinstituten uit de branche om de infrastructuur waarlangs alle data lopen te harmoniseren en met elkaar te verbinden.

Stellingen

Vervolgens werden alle aanwezigen gevraagd om in zich in 5 gemengde groepen te buigen over 3 stellingen en werden de conclusies na een korte koffiebreak plenair weer besproken:

  • Stelling 1: Als je BIM hebt dan heb je STABU niet meer nodig. Hoe zou de STABU methodiek passen in het BIM proces?
    Conclusie: in BIM kan nog lang niet alle benodigde informatie opgenomen worden. STABU vormt het contractstuk waaronder een handtekening moet komen te staan en is daarmee onmisbaar. Daarnaast is het altijd nodig te specificeren wat en hoe er iets gebouwd moet worden.
  • Stelling 2: De STABU Systematiek. Welke informatie zou je nog toegevoegd willen zien?
    Conclusie: Er zou een nog een betere koppeling moeten komen met de verschillende normen en standaarden.Vanuit de staalbranche kwam het verzoek om ook de LCA data toe te voegen aan de database. Over dit laatste ontstond nog een korte discussie in het publiek of dit in de STABU systematiek opgenomen moest worden of dat we deze informatie zouden moeten versturen via een SALES bericht.
  • Stelling 3: Wat is de meest voorkomende reden om 9 teksten (vrije tekstvelden) te gebruiken? En zien fabrikanten deze terugkomen?
    Conclusie: Het is belangrijk om zo dicht mogelijk bij de standaard te blijven. Als de titels wat neutraler zouden zijn, zou het minder vaak gebruikt moeten kunnen worden. Wellicht is het een idee om de inhoud van deze velden toch op enige manier te valideren.

Over ETIM en de SALES standaard

’s Middags ging Kyra met Luuk d’Hooghe in gesprek over de communicatiestandaard SALES en met Gabi Jongste over de productclassificatie standaard ETIM. Ook voor deze standaarden geldt dat verbinding met BIM een hot item is.

“Als we aan het ‘bimmen’ zijn, dan zijn we nog niet bezig met producten, maar met het specificeren van het ontwerp.” Daarom is het belangrijk om te zorgen voor digitale onderleggers en goede classificatiegegevens zoals die in ETIM zijn vastgelegd. Een volgende stap hierin is dan om gebruik te maken van ETIM MC (modelling class).

Een andere ontwikkeling is dat straks vanuit de BIM omgeving artikelen door middel van het sales productbericht en het orderbericht,  direct besteld kunnen worden bij de leverancier of fabrikant.

Ontwikkelingen

Verder discussieerde beide heren, aangevuld en geïnspireerd door reacties uit het publiek, over het bestaan en het gebruik van de validatietools, de messageservice, de nieuw SALES beheeromgeving Semantic Treehouse, ETIM CMT, de versie convertor ETIM UP, de verschillende commissies, de internationale ontwikkelingen én het belang van de sensibilisering van de sector om met z’n allen over te gaan op de laatste versies van beide standaarden. In dit laatste zien de aanwezigen een belangrijke rol weggelegd voor Ketenstandaard. Hierover gaf Luuk aan dat hij het hier helemaal mee eens is en dat hij ziet dat de inspanningen van Ketenstandaard bijvoorbeeld zijn vruchten begint af te werpen en zich uit in de toenemende inititatieven vanuit de vastgoed- en onderhoudssector en het ondertekenen van het SALES005 convenant

Samen

De expeditie werd afgesloten met een aantal facts en figures over de voordelen van de standaarden en met een oproep: ga de bestaande standaarden gebruiken, stimuleer je klanten, relaties en partners om dit ook te doen en neem contact met ons op om jullie hierbij te helpen.

De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Wij kijken tevreden terug op deze eerste gezamenlijke dag met Ketenstandaard en STABU en zullen ieders feedback gebruiken om onze bijeenkomsten in de toekomst nog beter af te stemmen op de wensen van onze deelnemers en doelgroepen.

Downloads:

Expeditie 1: In gesprek met STABU

Expeditie 2: ETIM & SALES Standaard

Mocht u graag een originele powerpointslide of afbeelding gebruiken, dan kunt u contact opnemen met avh@ketenstandaard.nl


FOTO-IMPRESSIE

De tussenstops: back to the basics

Tijdens de lunch konden geinteresseerden twee tussenstops bijwonen waar de basics van zowel STABU, ETIM en SALES werden toegelicht.  Het was goed om te zien dat er ook interesse was voor de nog onbekende of minder bekende standaarden. 

Download hier de basis presentaties

STABU

ETIM & SALES

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?