STABU-Standaard 2025: Punt aan de horizon

31 / 08 / 2021

De volgende uitgave van de STABU-Standaard staat gepland in 2025. Dat is nog ver weg, maar het gevolg van dat punt aan de horizon lijkt groter dan anders. De consequenties zullen geleidelijk uitgewerkt en zichtbaar worden. Wij nodigen u graag uit om met ons mee te denken.

Koppeling STABU2 en NL/SfB Elementenmethode (Tabel 1)

De door Ketenstandaard uit te voeren directe koppeling tussen STABU2 en de NL/SfB Elementenmethode (tabel 1) zal gevolgen hebben voor reikwijdte van de STABU-systematiek, voor de techniek waarmee de database ontsloten wordt én voor de verschillende herkenbare “secties” van paragrafen waaruit de STABU2-besteksystematiek bestaat. Deze koppeling is gevraagd  vanwege de wens om specificaties te kunnen combineren in STABU2 en NL/SfB. Dit vanwege de steeds grotere gebruik van BIM (waarin NL/SfB leidend is) door de hele bouwsector heen, van initiatief tot en met onderhoud en beheer.


Gevolgen

Eén en ander heeft dus ook gevolgen voor de STABU-Standaard 2025.
De set van Aanvullende Technische Bepalingen (paragraaf 00) vormt van oudsher al een zelfstandig besteksdeel. Het idee van besteksdelen (en “omgekeerd sorteren”) komt opnieuw naar voren als u vraagspecificaties gaat opzetten volgens de Elementenmethodiek met de bedoeling deze in een later stadium uit te werken met oplossingen volgens de STABU2-systematiek. De STABU2-systematiek blijft daarbij onveranderd maar zal de nodige aanvullingen bevatten.

Herwaardering paragraaf 00

In dit licht verwachten wij onder andere een herwaardering van de paragraaf 00, in de zin van een uitbreiding van de Standaard Bepalingen in de STABU-Standaard 2025. Het valt ook te verwachten dat de vernieuwde STABU-Standaard nieuwe bijlagen gaat bevatten die gericht zijn op de NL/SfB-tabellen, in eerste instantie te denken aan de Elementenmethode. Bijvoorbeeld de definities van de variant-Elementen op 3-cijferig niveau.

Paragrafen 11-18

Daarnaast zullen vraag- en functionele specificaties een uitwerking krijgen in paragraaf 11. De invulling van de paragrafen 11-18 wordt voor het licht gehouden. Bij de herintroductie van STABU2, in 2019, is deze sectie van paragrafen (het “functionele deel”) vooruitlopend al geharmoniseerd (er zijn posities gereserveerd). Lege plekken worden de komende tijd eindelijk daadwerkelijk ingevuld. In de database komen vraag- en functionele specificaties ter beschikking in paragraaf 11 en systeemspecificaties in paragraaf 10. Deze zullen verwijzen naar onderdelen, anders dan de bekende Bouwdelen.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?