STABU 2 uitgebreid met Restauratiebestek

26 / 01 / 2021

Op initiatief van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft Ketenstandaard STABU2 uitgebreid met het Restauratiebestek. Hiermee wordt invulling gegeven aan de term ‘bestaande bouw’ binnen STABU2. Daarmee zijn alle partijen gediend, zowel zij die zich van oudsher op renovatie en restauratie richten, als zij die doorgaans nieuwbouw leveren.

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU2. Dankzij de koppeling met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen (URL’n) kan een adequaat projectbestek worden opgesteld. De website www.restauratiebestek.nl bevat onder meer een voorbeeld van het Restauratiebestek (het restaureren van historisch gevelmetselwerk URL 4003 en -voegwerk URL 4006). Ook bevat de site voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder in diverse situaties, zoals historisch timmerwerk (URL 4001 Historisch Timmerwerk). Bij de voorbeelden zijn ook de te gebruiken uitvoeringsrichtlijnen en bestekposten vermeld. Ketenstandaard en ERM zorgen voor regelmatige updates.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?