Staalbranche gaat Digi(S)tale

10 / 10 / 2019

De afgelopen maanden heeft Ketenstandaard een pilot project begeleid waarin een aantal bedrijven uit de staalsector verschillende salesberichten hebben getest en geïmplementeerd.

Dit “Digi(S)tale” traject kende zijn hoogtepunt op donderdag 26 september j.l. toen de eerste digitale XML berichten, in de vorm van offertes, orders en bevestigingen, verstuurd werden tussen Hanse Staalbouw en Bressers Metaal. Hierbij maakten zij gebruik van de software van Inad en ConstruSteel.

Tijdens de pilot werd het optimale werkproces nagebootst en werd het volledig digitaal afgehandeld. Van hoeveelhedenbepaling met behulp van BIM en offerteaanvraag tot en met orderbevestiging,  facturen en afleverbonnen. Dit allemaal digitaal, sneller, en zonder handmatig in- of overtypen, en dus zonder menselijke fouten.

Het biedt ook kansen om ook andere processen verder te optimaliseren.
Denk hierbij aan onder andere de optimalisatie van het inkoopproces door bijvoorbeeld ‘Just in time’ leveringen in kleine batches, beter inzicht in voorraden en leveringen inclusief bewerkingen gevoed vanuit BIM. De mogelijkheden zijn legio.  

Digi(S)tale is een initiatief van Bouwen met Staal in samenwerking met de Nederlandse Staalfederatie (SFN), Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) en software leveranciers met als doel het digitaal samenwerken tussen partijen als sector te faciliteren en daarmee de staalsector voor te bereiden op ontwikkelingen vanuit wetgeving (kwaliteitsborging), maatschappelijke ontwikkelingen (duurzaam / circulair bouwen) en de gelegenheid te bieden competitief te kunnen zijn en blijven.  

Wij hopen dat innovatie en digitalisering nu definitief hoog op de agenda staan binnen de staalsector en dat dit initiatief navolging krijgt binnen de hele staalbranche.

Delen