Samenwerking STABU en KUBUS verstevigd

02 / 05 / 2019
Foto STABU en KUBUS CT Blog

Op 18 april 2019 hebben STABU en KUBUS een nieuwe partnerovereenkomst getekend, waarmee hun samenwerking betreffende het actueel maken en houden van de STABU2 systematiek is herijkt. Deze overeenkomst is de uitkomst van de vernieuwde manier waarop STABU haar data ter beschikking stelt aan haar partners. STABU en KUBUS hechten grote waarde aan deze samenwerking: KUBUS vanuit de rol van ontwikkelaar van software voor de eindgebruikers, en STABU vanuit de rol van en visie over het beheren van standaarden en specificaties voor gebouwen en installaties.

Delen