Robert Landsman namens Hibin in de SAR

08 / 05 / 2023

Interview met Robert Landsman die de achterban van Hibin vertegenwoordigt in de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard.

Sinds 2023 vertegenwoordigt Robert Landsman de achterban van Hibin in de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard. “Ik vind het een eer vanuit deze positie te mogen meedenken over hoe we meer efficiency en maatschappelijke doelen kunnen realiseren in de bouw- en technieksector. Ook zou ik graag zien dat al onze 400 toeleveranciers gaan werken met standaarden.” 

Verbetertrajecten 

In het dagelijks leven is Robert Landsman manager strategie & business analyse bij Veris Bouwmaterialengroep, een serviceorganisatie voor ruim 120 vestigingen met bekende namen als Bouwcenter, Bouwpunt en Stiho. Al sinds zijn studie Technische Bestuurskunde in Delft verdiept Landsman zich in verbetertrajecten voor informatievoorziening. Hij was betrokken bij de ontwikkelingen die leidden tot de huidige DICO Standaard en hij weet hoe belangrijk het is eerst alle artikeldata op orde te hebben voordat er op een efficiënte manier elektronisch kan worden besteld. Landsman: “In de praktijk komt er door foutief ingevoerde artikeldata weleens een vrachtwagen met 25 pallets aan zakken cement voorrijden, terwijl de afnemer slechts 25 zakken cement had besteld.” 

Preferente leverancier 

Het ETIM-convenant is een van de onderwerpen waarvoor Landsman zich via Hibin inzet. “ETIM is een goed ontwikkelde standaard voor productkenmerken. Het zou goed zijn als nóg meer fabrikanten deze standaard omarmen. Het is veel werk om alle data op orde te hebben en te houden, ook omdat afnemers steeds meer data nodig hebben. Denk aan beeldmateriaal, milieu-informatie of verwerkingsinstructies. Uiteindelijk levert de inspanning een fabrikant voordeel op. Fabrikanten die hun data goed op orde hebben, worden eerder gekozen als preferente leverancier. “ 

Duurzame keuzes  

Landsman heeft een intrinsieke motivatie om efficiëntie in de keten te realiseren én de wereld een stukje duurzamer te maken. “Bij Hibin denken we met een werkgroep na over hoe we duurzame productdata het beste kunnen verzamelen en definiëren. Als we een aantal duurzame kenmerken kunnen opnemen in ETIM, helpen we de bouw bij het maken van duurzame keuzes.”   

Bouwgroen vestiging 

Veris neemt zelf volop actie om de eigen CO2-footprint te verminderen, van het stimuleren van elektrisch rijden tot het minimaliseren van papiergebruik. Ook stimuleert Veris leveranciers met betrekking tot het verduurzamen van hun bedrijfsproces en hun producten. Naar verwachting lanceert Bouwcenter nog dit jaar een ‘Bouwgroen’ vestiging met puur en alleen bouwmaterialen die circulair, biobased of tenminste duurzamer zijn dan traditionele bouwmaterialen. “We merken steeds meer behoefte aan duurzame materialen. Voor afnemers is informatie over duurzame alternatieven en het aanbod daarvan echter vaak lastig te vinden.” 

Digitale bouwwerkdossier 

Wat gaat de Strategische Adviesraad van Ketenstandaard merken van al deze kennis en mooie ambities? Landsman: “De standaarden zijn goed ontwikkeld, we hebben daarmee een solide basis. De uitdaging is dat de hele sector de voordelen gaat zien van het digitale bouwwerkdossier waar Ketenstandaard aan werkt. Ook welke maatschappelijke doelen ermee gehaald kunnen worden. Helaas werkt nog niet iedereen volgens de standaarden, daarmee doen we onszelf als keten tekort. Tot nu toe zijn 50 van onze toeleveranciers aangesloten bij het ETIM-convenant. Er is nog wat zendingswerk nodig, maar uiteindelijk zou ik graag zien dat al onze 400 toeleveranciers gaan werken met de ETIM Standaard. Om dat te bereiken moeten we nóg duidelijker maken welke positieve effecten standaarden hebben voor de keten. Ketenstandaard kan daarin meer regie pakken en daar zet ik mij graag voor in.” 

Strategische Adviesraad 

De leden van de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard hechten belang aan de standaarden en bieden het draagvlak voor activiteiten. Ze vormen een belangrijke schakel bij het informeren en betrekken van de achterban. Meer informatie: Strategische Adviesraad.  

Delen