Regeling Bouwbesluit

26 / 01 / 2021

Per 1 januari 2021 is de regeling Bouwbesluit 2012 aangepast:

BWBR0031022/2021-01-01#BijlageI

BWBR0031022/2021-01-01#BijlageII

Deze wijzigingen zijn voor de STABU systematiek aanleiding om deze normen en bijhorende normdata in de STABU-systematiek grondig door te nemen en integraal aan te passen aan deze wettelijke grondslag.  29 van deze normen uit het Bouwbesluit zijn in de STABU database gewijzigd op kenmerkniveau. Een kenmerk is het deel van de specificatie voor de dubbele punt, bijvoorbeeld “Geluidwering (NEN 5077:2019) (dB):”

Honderden specificaties

29 normen klinkt niet veel, maar omdat elke norm voorkomt in meerdere kenmerken en uiteindelijk in honderden specificaties betekent dit een forse ingreep. Omdat u hiervan niet automatisch melding krijgt,  heeft het STABU-team een lijst samengesteld waarmee u deze normen kunt opzoeken en beoordelen in uw programmatuur.

Sommige kenmerken die nu gewijzigd zijn, liepen al wat achter qua naamgeving t.o.v. de norm. We hebben nu besloten om deze wijziging in één keer uit te voeren.

Los van deze normen op kenmerkniveau zijn ook de Eurocodes aangepast in een drietal concepten voor Statische Berekening. Deze maken deel uit van de opsomming van gewijzigde specificaties in de verantwoording bij de STABU2 update 2021-01 .

Een belangrijke wijziging in het Bouwbesluit is het definitief worden van de NTA 8800, de bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen (EPG). En, voor zover u dit nog niet weet, deze is gratis verkrijgbaar.

Delen