Planning ETIM MC

07 / 12 / 2023

Afgelopen oktober heeft de Werkgroep Connection Types de voorlopig laatste meeting gehouden.

De Werkgroep Connection Types was verantwoordelijk voor de juiste opzet van de nieuwe CT klassen (Connection Type klassen). De CT klassen moeten dezelfde kenmerken bevatten als de connection types in de MC klassen. Bijvoorbeeld:

MC000010/2MC000010/3CT000017

In veel gevallen is het niet gelukt om dezelfde kenmerken aan te houden, wel om de kwaliteit van de MC en CT klassen te verbeteren en bruikbaar te maken.

Na deze laatste verbeteringen van CT klassen, is het tijd om de MC klassen klaar te maken volgens de nieuwe opzet.

Uiteraard heeft deze verandering impact, maar u merkt de gevolgen pas bij het publiceren van de MC klassen. Wilt u stabiliteit voor uw templates? In dat geval is het verstandig de gepubliceerde MC klassen te gebruiken. MC klassen met de status ‘ready for publication’ hebben de kans nog meerdere keren te worden aangepast. De status ‘ready for publication’ noemen we ook wel de speeltuin of proeftuin.

De verwachting is dat alle bestaande MC klassen met Connection Types nog dit jaar zijn aangepast.

Een oproep aan alle gebruikers: controleer de klassen op bruikbaarheid via de ‘proeftuin’.  

Delen