Pieter van Teeffelen in Strategische Adviesraad Ketenstandaard

12 / 03 / 2024

Pieter van Teeffelen (derde van rechts op de foto) treedt toe tot Strategische Adviesraad.

Pieter van Teeffelen, directeur van digiGO, is in maart 2024 toegetreden tot de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Bruggenbouwer

Van Teeffelen is een bruggenbouwer met ruime expertise in informatieorganisaties binnen de overheid en de geo-wereld. In zijn huidige functie als directeur van digiGO maakt hij zich sterk voor de digitaliseringsopgave van de bouw- en technieksector. “Digitaliseren is noodzakelijk voor maatschappelijke opgaven als de energietransitie en de woningbouwopgave. Als processen sneller lopen, kunnen we sneller en betere huizen bouwen.”

Strategische samenwerking

Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard: “digiGO en Ketenstandaard werken al sinds 2015 samen, waarbij digiGO een regierol heeft bij het ontwikkelen van informatiestandaarden in Nederland. Ketenstandaard is verantwoordelijk voor beheer en ontwikkeling van volwassen informatiestandaarden voor de bouw en technieksector en het stimuleren van het gebruik hiervan. Met de toetreding van Pieter borgen we de samenwerking tussen digiGO en Ketenstandaard op strategisch niveau.”

Over digiGO

digiGO is een platform waar professionals uit de ontwerp-, bouw- en technieksector samenwerken aan digitaliseren en standaardiseren van data. digiGO is onder meer initiatiefnemer van het digiAkkoord 2023 waarin met een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector via een groot aantal digiDeals wordt gewerkt aan versnelling van de digitaliseringsopgave.  

Strategische Adviesraad

De leden van de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard hechten belang aan de standaarden en bieden het draagvlak voor activiteiten. Ze vormen een belangrijke schakel bij het informeren en betrekken van de achterban. Meer informatie: Strategische Adviesraad

Delen