Oplossingsvrij specificeren in de bouw

30 / 08 / 2022

Ketenstandaard Bouw en Techniek werkt samen met architecten, fabrikanten, leveranciers, aannemers, adviseurs en softwarehuizen aan een standaard methodiek voor oplossingsvrij specificeren in de bouw.

Opdrachtgevers van bouwwerken dagen aanbieders steeds vaker uit om zelf te komen met goede, technische oplossingen voor een gebouw, in plaats van het compleet uitwerken van een STABU-bestek. Dit ‘Oplossingsvrij Specificeren’ komt voort uit de gedachte dat de opdrachtgever graag de beste oplossingen uit de markt ontvangt.

Tijdwinst

Aanbieders hanteren op dit moment allemaal een eigen aanpak voor deze manier van specificeren om een gebouw te maken dat voldoet aan de gewenste eisen en prestaties. Een beproefde standaardmethode voor oplossingsvrij specificeren zou alle partijen veel tijdwinst opleveren.

Standaard methodiek

Ketenstandaard Bouw en Techniek werkt samen met architecten, fabrikanten, leveranciers, aannemers, adviseurs en softwarehuizen aan een standaard methodiek voor oplossingsvrij specificeren in de bouw. De methodiek zal aansluiten op de STABU-systematiek en op andere nationale en internationale standaarden uit de bouw- en technieksector.

Kennismaken

Wilt u kennismaken met de nieuwe methodiek voor Oplossingsvrij Specificeren in de bouw? Meld u dan via Gert Koutstaal aan voor de informatiebijeenkomst die Ketenstandaard binnenkort organiseert.

Oplossingsvrij specificeren in de bouw in beeld

Delen