Opdrachtgevers kunnen digitalisering en datastandaarden aanjagen in de keten

09 / 10 / 2023

Interview met Jurgen de Ruiter die sinds september 2023 de opdrachtgevers uit de bouw- en technieksector vertegenwoordigt in het bestuur van Ketenstandaard. 

 

Jurgen de Ruiter is partner bij Trevian. Trevian helpt woningcorporaties bij het optimaliseren van hun financiën en bedrijfsvoering. Sinds september 2023 vertegenwoordigt hij de opdrachtgevers uit de bouw- en technieksector in het bestuur van Ketenstandaard.  

Wat vind je het mooiste aan jouw werk?  

De rode draad in mijn werk is ervoor te zorgen dat woningcorporaties zich maximaal kunnen richten op hun maatschappelijke kerntaken zoals het bouwen, verduurzamen en beheren van betaalbare woningen in leefbare wijken.   

Waar ben je trots op?  

Ik zorg ervoor dat de bedrijfsvoering van de woningcorporaties optimaal verloopt en dat de financiële positie op orde is. Het meest trots ben ik wanneer alle collega’s en ketenpartners lekker hun werk kunnen doen en de data, processen en systemen niet beperken, maar juist maximaal ondersteunen. Uiteindelijk heeft de huurder daar veel baat bij! 

Waarom is het belangrijk dat opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd in het bestuur?  

Opdrachtgevers kunnen veel invloed uitoefenen op de manier van samenwerken in de keten. Data- en informatie-uitwisseling spelen bij ketensamenwerking een belangrijke rol. De komende jaren zal het belang toenemen, ook vanwege de nieuwe Europese rapportagerichtlijnen voor ESG en CSRD. Opdrachtgevers kunnen als startmotor de verdere digitalisering inclusief het gebruik van standaarden in de hele keten aanjagen.  

Wat is je visie op digitaliseren voor de sector?  

Er valt enorm veel winst te behalen met digitaliseren in de bouw- en technieksector. Op dit moment zien we veel ‘lekkage’ bij het uitwisselen van data, dat is zonde. Architecten en bouwbedrijven werken bijvoorbeeld met BIM-modellen, maar beleggers of woningcorporaties doen vervolgens weinig tot niets met deze data die vanaf de ontwerpfase al beschikbaar is. Bij beheer en onderhoudswerkzaamheden zou het veel voordeel opleveren als alle informatie over het vastgoed eenvoudig beschikbaar is voor alle ketenpartners. Dit geldt overigens ook voor de assetmanagers, controllers, taxateurs of financiers. Ook toezichthouders hebben steeds meer belang bij goede en betrouwbare informatieverstrekking over het vastgoed, denk aan vergunnings- en veiligheidsaspecten, energieprestaties en waarderingsvraagstukken. 

Hoe belangrijk zijn de standaarden van Ketenstandaard hierbij?  

Als sector kunnen we veel toegevoegde waarde creëren door optimale uitwisseling van data in de keten te realiseren. Dit vraagt wel om commitment en regie. Zowel VERA als Ketenstandaard laten zien dat veel partijen in de keten dit belang inzien en willen investeren in standaardisatie. Dit betekent ook dat ketenpartners en hun softwareleveranciers maximaal moeten inzetten op het daadwerkelijk toepassen van de datastandaarden. Aedes en Ketenstandaard kunnen dit verder stimuleren door de standaarden als VERA, ETIM, DICO en STABU goed aan elkaar te koppelen. 

Wat is je ervaring met deze standaarden tot nu toe?  

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de DICO Standaard. DICO wordt door corporaties gezien als een zeer succesvolle manier om repeterend administratief werk grotendeels te automatiseren. Het maakt zaken als opdrachtverstrekking, statusmeldingen en factuurafhandeling veel efficiënter en gemakkelijker.   

Wat zijn eigenschappen die jou maken tot een goed bestuurslid?  

Ik heb een jarenlange ervaring in management- en directiefuncties bij woningcorporaties. Ook ben ik goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op IT gebied en de onderliggende business cases. Tot slot weet ik als voormalig voorzitter van Stichting VERA goed hoe de datastandaarden voor de woningcorporaties werken en wat de (deel)belangen van de softwareleveranciers zijn.  

Welke kansen zie je voor het vergroten van de betrokkenheid van opdrachtgevers? Hoe ga je die benutten als ambassadeur?  

Ik adviseer woningcorporaties over digitaliseringsvraagstukken en ik ben regelmatig bij netwerkbijeenkomsten over onderwerpen als Digital Twins en nieuwe energiesystemen. Op die momenten breng ik het belang van datastandaarden natuurlijk ook onder de aandacht. Daarnaast spreken we regelmatig met Aedes over de samenwerking tussen Ketenstandaard en VERA en verder promoot ik de standaarden zoveel mogelijk bij de softwareleveranciers.  

Lijfspreuk? 

De wereld is voortdurend in beweging, blijf altijd nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en maak van een probleem een oplossing! 

Op de foto de nieuwe bestuursleden per september 2023, vlnr: Nanne Batelaan (DSG), Kevin Kok (Schoots Architecten BNA) en Jurgen de Ruiter (Trevian)

Delen