Officiële start ETIM Commissie Circulair

21 / 01 / 2020

Om het jaar goed te beginnen werd op 8 januari een start gemaakt met een lang gekoesterde wens vanuit het bestuur: een Classificatie Commissie die zich buigt over de thema's duurzaamheid en circulariteit.

De eerste sessie met een aantal fabrikanten en groothandels was vooral een verkenningstocht langs de thema’s en de mogelijke onderzoeksrichtingen.

Scope

Een eerste uitkomst van de bijeenkomst is dat het aandachtsgebied van deze commissie binnen de scope van het product moet blijven liggen. Voor gebouwen, systemen bestaan al genoeg andere initiatieven, die we uiteraard wel met de nodige aandacht zullen blijven volgen.

Ieder lid uit de commissie zal binnen zijn eigen werkgebied een overzicht samenstellen van wetgeving, Ecodesign richtlijnen en normeringen en bekijkt welke mogelijke behoeften aan wijzigingen in ETIM klassen hieruit te bedenken zijn.

Digideal

Verder zal er afstemming gezocht worden met digideal om te kijken of er mogelijkheden zijn om dit project te versnellen.

Blijf op de hoogte

Wilt u net als deze fabrikanten en groothandels op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de ETIM Commissie Circulair?

Delen