NVTB supporter ETIM Convenant

01 / 07 / 2021

NVTB ondertekent het Convenant als supporter “bevorderen en versnellen van ETIM- classificatie"

Het convenant is een initiatief van Koninklijke Hibin en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek. De NVTB heeft ETIM al in oktober 2018 omarmd en ondersteunt dus ook dit initiatief van harte.

Onvoorwaardelijk

De bouwtoelevering, fabrikanten, groothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, kiezen hiermee onvoorwaardelijk voor ETIM-classificatie. Dit betekent dat de bouwtoelevering productdata op een uniforme manier inzichtelijk gaat maken. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, meer betrouwbaar, actueler en transparanter. In een convenant is vastgelegd dat bedrijven uit de bouwtoelevering zich actief inzetten. Andere partijen uit de bouwsector ondersteunen het convenant als supporter.

Digitale weg

Als digitalisering in de bouw gezien mag worden als het bouwen van een weg dan kan je zeggen dat het ontwerp nu min of meer af is. Nog niet alle vragen zijn beantwoord,  maar men weet in ieder geval hoe die weg gaat lopen en waar het naar toe gaat. Als die weg er dan uiteindelijk ligt en geplaveid is zal hij in gebruik genomen worden. De vrachtauto’s, geladen met bouwmaterialen die dan over deze “digitale” weg gaan rijden zullen ETIM als classificatie hebben, dat staat in ieder geval vast.

Instappen

Dus is nu het moment om in te stappen als bedrijf om te beginnen je producten onder ETIM te classificeren, dat is namelijk niet van vandaag op morgen gebeurd.

BIM

Als we de digitale weg verder beschouwen, ontvouwt zich de weg waarin langzaam zichtbaar wordt dat via ETIM MC de digitale producten zichtbaar gaan worden in het BIM. En met toegevoegde BENG en MPG informatie ook tijdens het ontwerp van het gebouw de Milieu impact en energieverbruik berekend kunnen worden. Hiermee krijgt de ontwerper en constructeur al tijdens de bouw inzicht hierover hetgeen wettelijk noodzakelijk is en kan makkelijker aanpassingen maken om zijn ontwerp aan de steeds strenger wordende eisen te laten voldoen.

Delen