Normennotatie STABU Systematiek

24 / 03 / 2020

Afgelopen jaren is veel discussie gevoerd over de wijze waarop normen worden opgenomen in de STABU Systematiek, en welke schrijfwijze daar bij hoort.

Deze publicatie beschrijft de uitgangspunten en verwerkingswijze waarop normen worden opgenomen binnen de STABU Systematiek

Uitgangspunten

Opname en notatie van normen wordt bepaald vanuit de wetgeving.

Normen op specificatietitelniveau.

Wetgeving heeft directe toepassing binnen de STABU Systematiek, waarbij aangewezen normen worden verwerkt in de specificatietitel.

Voorbeeld nationale wetgeving:

 1. Bouwbesluit: het bouwbesluit wijst normen aan die van toepassing zijn.

Voorbeeld internationale wetgeving:

2. CPR: voor normen die van toepassing zijn is een lijst beschikbaar van geldende normen.

Bij het opnemen van normen uit de wet-documenten worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

 • Verwijzingen van normen worden overgenomen uit het actuele document;
 • Notatie van normen wordt overgenomen uit het actuele document;
 • Uitgaveversie (indien genoemd) van normen wordt overgenomen uit het actuele document.

In bepaalde gevallen wordt hierdoor geen versiejaar in de beschrijving van de norm opgenomen.

Hiervoor is een bepaling beschikbaar die dient als vangnet.

UAV Aanvullende Bepaling onder 01.02.02

Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van toepassing zoals deze drie maanden voor “de dag van de prijsaanbieding” luidt.

Normen op kenmerkniveau

Vanwege leesbaarheid en actualiteit is gekozen voor beperkte opname van normen op dieper niveau binnen de specificaties.

 • Opname normen in waarden vermijden, deze zijn op dit moment onvoldoende accuraat te onderhouden.
 • Opname normen in kenmerken zoveel mogelijk vermijden, verwijzingen komen voort uit de hoofdnorm.

In bepaalde gevallen is het niet te vermijden om normen op dieper niveau in de specificatie op te nemen.

 • Wanneer dwingend voorgeschreven in wet:
  • Notatie overnemen uit wet.
 • Vanuit hoofdnorm benoemd:
  • Indien geen toelichting bij kenmerk is gegeven met bepaling;
  • Notatie overnemen uit de hoofdnorm.

Verwerkingswijze normen

Teneinde betere aansluiting te krijgen bij zowel wet- en regelgeving als andere documenten (zoals BRL, URL, …) die in Nederland worden toegepast is een éénduidige verwerkingswijze gekozen.

 • In alle gevallen wordt uitgeverij genoemd (NEN-EN/NEN-ISO).
 • Koptekst ‘essentiële kenmerken vervalt (norm wordt opgenomen in titel), wordt vervangen door ‘…..’

Voor de notatie van normen wordt het format gebruikt zoals bij NEN gehanteerd.

NEDERLANDSE NORMEN:

In het geval van Nederlandse normen worden deze genoteerd volgens:

[uitgever] [normnummer]:[uitgavejaar]+[toevoeging]:[uitgavejaar]

Voorbeelden:

NEN 2608:2014

NEN 1772:2010+C1:2014

EUROPESE OF INTERNATIONALE NORMEN:

In het geval van internationale normen worden deze genoteerd volgens:

[Uitgever]-[Norm]:[uitgavejaar]+[toevoeging]:[uitgavejaar]

Voorbeelden:

NEN-EN 1090-2:2018

NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016

NEN-ISO 3934:2011

Download hier het hele artikel

Delen