NL/SfB Update december 2019

23 / 12 / 2019

Zo vlak voor het einde van het jaar ontvangt u hierbij nieuws over de update van de NL/SfB. Afgelopen jaar is door de expertcommissie van de NL/SfB beheerorganisatie hard gewerkt aan een update van deze veel gebruikte classificatie voor het onderdeel installatietechniek.

Gelopen traject:

In 2018 werd gestart met het traject om te komen tot een update van de installatietechnische hoofdstukken van NL/SfB. Er waren veel wensen uit de markt om deze onderdelen een vernieuwing te laten ondergaan en betere aansluiting te laten hebben bij de huidige stand van techniek en gebruik.

Begin 2019 is een consultatieronde geweest waarin commentaar en inzichten zijn verzameld uit de markt.
De expertcommissie NL/SfB heeft deze input gebruikt om een afgewogen vernieuwing door te voeren en alle wensen zo goed mogelijk een plaats te geven.

Dit heeft geleid tot een aanpassing in de hoofdstukken 5- en 6-.

Oude versie:

Nieuwe versie:

Voor u zijn de volgende bestanden beschikbaar:

Ondanks dat er nog een aantal details is aan te vullen willen wij u graag deze nieuwe lijst beschikbaar stellen zodat u hier vast mee aan de slag kunt.

Wat nog volgt in het nieuwe jaar

  • Voltooiing van de Engelse vertaling van de nieuwe onderdelen
  • Uitgebreide definities van de nieuwe onderdelen.
  • Voorbereiding op de volgende vernieuwingen die gaan op andere onderdelen van de NL/SfB.

Deze uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking tussen BIM Loket, Ketenstandaard/STABU en verschillende marktpartijen.

Voor aanvullingen, kritiek, lof uitingen en wensen kunt u contact opnemen via radboud.baayen@bimloket.nl

Wij wensen u goede dagen en tot in het nieuwe jaar.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?