NL/SfB classificatie in beweging

06 / 02 / 2019
Foto NLSFB

Sinds 2018 is het beheer van NL/SfB door het BIM-loket bij STABU neergelegd. Omdat in het verleden door STABU al koppelingen zijn gelegd met de STABU2 Besteksystematiek, kan er nu systematisch gewerkt worden aan het terugdringen van ‘dialecten’ die in de loop der jaren zijn ontstaan. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de actualisering van de NL/SfB. Dit alles met als doel om de interoperabiliteit binnen de bouwkolom te vergroten.

Gebruik van NL/SfB in de sector

De NL/SfB classificatie waarvoor zo’n 70 jaar geleden de basis werd gelegd, wordt in de gehele bouwkolom zeer veel toegepast. Juist nu vormt deze classificatie in het kader van BIM (Bouwwerk Informatie Model ) een uitstekende basis. Veel bedrijven hebben de laatste jaren geïnvesteerd in digitale objectenbibliotheken, calculatiesystemen, systematiek bij Technisch Beheer en exploitatie, die zijn gebaseerd op de NL/SfB. Ook diverse NEN-normen zijn gebaseerd op of maken gebruik van de classificatie.

Aanpassing en uitbreiding voor technische installaties

Helaas bleek de NL/SfB-classificatie beperkt bruikbaar voor de indeling van technische installaties. In het kader van de herziening van de NEN2699 is daarom een voorstel gedaan voor noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van met name de coderingen en omschrijvingen van de klassen voor technische installaties (W en E).

Met een expertgroep is gewerkt aan een nieuwe versie van de NL/SfB op gebied van de technische installaties. Deze update is in eerste instantie uitgewerkt op niveau 3 van de NL/SfB en is als beta-versie beschikbaar voor commentaar. Het commentaar uit deze consultatieronde wordt besproken in de expertcommissie van de beheerorganisatie van NL/SfB, waarna de nodige aanpassingen zullen worden gedaan en de nieuw versie zal worden gepubliceerd.

Wij horen ook graag uw inbreng.

De beta-versie is beschikbaar op de website van STABU en op de website van BIM Loket (https://www.bimloket.nl/nl-sfb)

Delen