Nieuws van het ETIM Forum 2023

07 / 12 / 2023

Vertegenwoordigers van 14 landen kwamen begin november in Mallorca bijeen tijdens het ETIM Forum 2023.

Marc Habets, Technical Director bij ETIM International, informeerde de aanwezigen over de nieuwste ontwikkelingen. Oscar Deurloo, Standaardisatie en Regulatie Manager bij Signify, lichtte toe hoe je als fabrikant slim kan omgaan met een Life Cyle Analysis (LCA) en het maken van een Environmental Product Document (EPD). Community Director Jeroen van der Holst presenteerde de kick-off van het ETIM MC Governance Project.

Een aantal feiten op een rij:

In totaal waren de volgende 14 van de 23 ETIM landen vertegenwoordigd:.

ETIM Sweden * ETIM UK * ETIM Suisse * ETIM Norway * ETIM Poland * ETIM Spain * ETIM Italy * ETIM North America * ETIM International * ETIM Finland * ETIM Netherlands * ETIM Belgium * ETIM France * ETIM Deutschland * ETIM Denmark

Ook was er vertegenwoordiging vanuit Global industry Members: Signify, Rexel, Schneider Electric, Sonepar, Legrand, Grundfos, Siemens, Prysmian Group

Duurzaamheidskenmerken

Naar aanleiding van vragen om Life Cycle Analysis (LCA) gerelateerde kenmerken aan ETIM toe te voegen, zijn de mogelijkheden en impact hiervan besproken. De ETIM classificatie is een technisch informatiemodel dat specifieke productkenmerken bevat. Daarom is het toevoegen van LCA kenmerken niet vanzelfsprekend. Kenmerken die van toepassing zijn voor alle producten, kunnen met ETIM xChange worden uitgewisseld.

ETIM International gaat met behulp van een werkgroep onderzoeken op welke wijze duurzaamheidskenmerken kunnen worden toegepast in de ETIM classificatie of ETIM xChange.

ETIM xChange als vervanger voor ETIM BMEcat version 5.0

ETIM BMEcat version 5.0 (die gebaseerd is op BMEcat 2005) is verouderd en moet worden vernieuwd. De noodzaak om ETIM xChange te ontwikkelen werd steeds groter en is dit jaar gerealiseerd.

Er is nu een uitbreiding op de complete masterdata waarvan de ETIM classificatie onderdeel uitmaakt en dit maakt uitwisseling met ETIM xChange mogelijk.

De eerste versie release van ETIM xChange staat op de planning voor februari 2024.

Herindeling EG groepen in CMT

Al jaren was het een doorn in het oog van ETIM International dat EC klassen in een verkeerde EG groep waren ingedeeld. Groepen gebaseerd op toepassingen of met een te algemene benaming (EG013000 (Bouwkundige producten)) leiden tot verwarring of tot meerdere mogelijkheden om een EC klasse te koppelen. 

Daarom is ETIM International begonnen met een opschoningsproject: het hernieuwen van EG groepen en herindelen van de EC klassen. Het doel is om alles overzichtelijker te maken, uniek en maximaal 100 EC klassen op te nemen per EG groep.

Naar verwachting is dit project voor de release van ETIM 10.0 klaar.

Implementatie ‘Feature grouping’

Een ander onderwerp is het implementeren van zogenaamde feature grouping; het groeperen van kenmerken met dezelfde functie.

Een kenmerk zoals lengte, diameter of afstand kan ondergebracht worden in de categorie ‘dimensies’. Kenmerken die iets over materiaal zeggen, vallen dan in de categorie ‘materiaal’. De bedoeling is om de ETIM klassen per categorie te kunnen bekijken. Dit geeft een verhelderend beeld bij EC klassen met een grote hoeveelheid kenmerken.

Uit eerder onderzoek blijkt dat 80 procent van de kenmerken eenvoudig is te categoriseren. Het groeperen/categoriseren en per sector indelen van kenmerken, geeft beter inzicht en vermindert de kans op fouten.

We streven ernaar de feature grouping voor de release van ETIM 10.0 af te ronden. Tijdens de TC meeting werd verzocht om als titel  ‘Feature Category’ aan te houden, omdat EG grouping en feature grouping voor verwarring kunnen zorgen.

Delen