Nieuwe manier om applicatie toegang aan te vragen

09 / 05 / 2023

Met de nieuwe ‘API-client’ kunnen informatie en services makkelijker digitaal ontsloten worden.

Het aanvragen van toegang voor de API’s (Application Programming Interface) voor bijvoorbeeld de NL-SfB structuur, de Nederlandse vertaling van ETIM, of de testomgeving van de Messageservice voor DICO, is voortaan alleen mogelijk via mijn.ketenstandaard.nl.  

Aanvragen API Client

In Mijn Ketenstandaard kunt u in het menu het tabblad ‘API Clients’ vinden. De hoofdgebruiker van uw organisatie kan u hiervoor rechten verlenen.

Meer informatie over het aanvragen en het gebruik van de API Clients vindt u in Mijn Ketenstandaard. Deelnemers die al gebruikmaken van bestaande inloggegevens, kunnen deze vooralsnog blijven gebruiken.

Overbruggingsperiode ETIM

In verband met de wijzigingen rondom de Nederlandse vertaling van ETIM hebben we de afgelopen periode wekelijks IXF bestanden beschikbaar gesteld via mijn.ketenstandaard.nl. Deze overbruggingsperiode loopt tot 1 oktober 2023. Vanaf dat moment is de Nederlandse taal alleen toegankelijk via de API. 

Delen