Nieuwe koppelingen NL-SfB

06 / 12 / 2023

Koppelingen met IFC en met STABU

Koppeling NL-SfB en IFC

Door een recent ontwikkelde koppeling is het nu mogelijk om data uit te wisselen tussen NL-SfB en IFC, de internationale standaard van buildingSMART. We werken samen met implementatiepartners aan het faciliteren van toegang, zodat de data efficiënt via geschikte software gebruikt kan worden. Dit maakt het voor modelleurs eenvoudiger om de NL-SfB basiskwalificatie te integreren met 3D ontwerpmodellen.

Deze verbinding kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking met DigiBase en Schiphol. Om deze koppeling verder te optimaliseren, nodigen we marktpartijen uit zich bij ons aan te sluiten, zodat we gezamenlijk steeds betere versies kunnen ontwikkelen.

Heeft u ideeën of vragen, of wilt u graag bijdragen aan dit project? Neem dan contact met ons op via nlsfb@ketenstandaard.nl

Koppeling STABU en NL-SfB

Uit een recente enquête onder STABU licentiehouders blijkt dat 88 procent graag ziet dat er een koppeling komt tussen STABU en NL-SfB. Goed nieuws: deze koppeling is inmiddels gerealiseerd.

Er wordt ook nog gewerkt aan een koppeling met de 6-cijferige elementcodering. Op korte termijn is overleg gepland met implementatiepartners om ook deze verbindingsroute via de software te ontsluiten.  

Delen