Nieuwe fase digitaliseringsaanpak bouwsector

01 / 10 / 2020

Van deal naar doen!  Samen Slimmer Sneller

Van deal naar doen!  Samen Slimmer Sneller

Met meer dan twintig praktische ‘versnellingsprojecten’ en een concrete aanpak voor de realisatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de DigiDealGO. Die staat voor de gezamenlijke digitaliseringsambities van de bouwsector. In oktober start een nieuwe fase van deze digitaliseringsaanpak:  DigiDealGO wordt digiGO. In de komende periode draait het om de realisatie van het DSGO en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten. Alle organisaties in de bouwsector worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de digiGO. 

DSGO: afspraken over toegang tot data

Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere digitalisering en opschaling van bestaande digitaliseringsinitiatieven, is de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Dit is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector. Door deze uniforme afspraken kunnen partijen makkelijk en veilig gebruik maken van reeds beschikbare data. In alle fases van de levenscyclus van een bouwwerk. DSGO bouwt verder op de afspraken en standaarden die al aanwezig zijn en met succes worden toegepast. De set van afspraken wordt de komende anderhalf jaar door publieke en private partijen uit de sector zelf ontwikkeld. Dat waarborgt de aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Organisaties in de bouw worden uitgenodigd deel te nemen aan dit co-creatieproces.

Versnellingsprojecten verbinden

De digiGO aanpak is een bottom-up beweging waarin lopende concrete digitaliserings-projecten worden verbonden en zichtbaar gemaakt. Door die te labelen als ‘digiGO-versnellingsproject’ ontstaat samenhang en synergie. Een succesvol voorbeeld is de open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard. Daarmee zijn 3D-modellen tussen partijen in de keten uitwisselbaar, ongeacht de verschillende CAD-applicaties.

Vrijdag 16 oktober aanstaande tussen 15.00 u en 16.00 u staat het UOB project centraal tijdens de ‘Online Friday’. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze informele ontmoeting die het BIM Loket samen met digiGO regelmatig organiseert. Een overzicht van alle versnellingsprojecten en de agenda voor de bijeenkomsten waarop deze worden toegelicht is te vinden op digigo.nu.

Adoptie en zichtbaarheid

‘We gaan van deal naar doen’, vat Richard Tieskens (voorzitter Digiteam) de nieuwe fase samen. ‘We roepen organisaties in de bouwsector op om zich aan te sluiten bij digiGO. Meedoen kan op tal van manieren. Door je aan te sluiten bij de ontwikkeling van een versnellingsproject, door bij te dragen aan de ontwikkeling van het DSGO en uiteraard door binnen de eigen organisatie werk te maken van digitalisering. Daarnaast werken we aan bewustwording van de sector. We moeten als sector nadrukkelijker laten zien wat er gebeurt en wat er kan op het gebied van digitalisering in de bouw. Dat helpt om de digitalisering te versnellen.‘

Meer informatie

Op de website www.digigo.nu vindt u meer informatie over de ambities, de aanpak, de lopende projecten en de manier waarop organisaties in de sector zich aan kunnen sluiten.

De leden van het Digiteam dienen als aanspreekpunt voor vragen en mogelijke nieuwe initiatieven.

Contactpersoon:

Jorrit Penninga, Programmamanager
info@digigo.nu
m 06 27 26 5983

Delen