Nieuwe Classificatie Management Tool voor Modelling Classes

20 / 09 / 2022

Om deze gewenste en nodige vernieuwingen te kunnen gebruiken, moet een aantal aanpassingen worden gedaan aan bestaande software, uitwisselingsformaten en API’s.

Ketenstandaard en ETIM International hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan verbeteringen voor ETIM Modelling Classes (ETIM MC). De verbeteringen komen veelal voort uit suggesties van ETIM-gebruikers. Namens ETIM International willen we u op de hoogte stellen van een aantal voorgenomen wijzigingen ten behoeve van gebruikers:

  • Compleet nieuwe Classificatie Management Tool speciaal voor Modelling Classes;
  • Invoering van herbruikbare Connection Types in Modelling Classes;
  • Invoering van een nieuw en stabieler versiebeheer voor Modelling Classes.

Om deze gewenste en nodige vernieuwingen te kunnen gebruiken, moet een aantal aanpassingen worden gedaan aan bestaande software, uitwisselingsformaten en API’s. In onderstaande technische briefing van ETIM International staat meer informatie over de gevolgen en over mogelijke oplossingsrichtingen.

Wat betekent dit voor ETIM MC in de praktijk?

ETIM MC gaat tijdelijk ‘op slot’

Vanwege de release van ETIM 9.0 is de beheeromgeving voor ETIM sinds 31 juli 2022 op slot. Er kunnen geen nieuwe ETIM MC klassen of wijzigingen worden doorgevoerd. Bestaande EC en MC klassen kunt u raadplegen en gebruiken via de gebruikelijke kanalen (IXF, API, CMT).

Lancering nieuwe beheeromgeving

Op dit moment werkt ETIM International aan het aanpassen en doorvoeren van alle gewenste aanpassingen in een nieuwe beheeromgeving. Als alle acceptatietesten glansrijk worden doorstaan, zal ETIM International de nieuwe beheeromgeving per 1 oktober ‘live’ zetten.

Concreet betekent dit dat alle ETIM MC aanvragen die nog in de oude beheeromgeving zijn goedgekeurd en afgehandeld, gekopieerd worden naar de nieuwe omgeving. Pas vanaf dat moment neemt ETIM International weer aanvragen voor Modelling Classes in behandeling. Deze aanvragen zullen uitsluitend aan de nieuwe omgeving toegevoegd worden. De ‘oude’ MC data blijven nog circa een jaar beschikbaar in de huidige CMT omgeving.

Lancering nieuwe API

Om de nieuwe Modelling Classes te kunnen raadplegen inclusief hun Connection Types, komt er een nieuwe versie van de ETIM API. Via deze API kunnen nieuwe klassen met Connection Types én de oude bestaande klassen zonder Connection Types worden geraadpleegd.

Aanpassingen op de uitwisselformaten DICO en BMEcat

Het besluit van ETIM International heeft gevolgen voor iedereen die ETIM MC gebruikt. Ook voor de uitwisselformaten DICO en BMEcat zijn aanpassingen vereist om productdata waarin gebruik wordt gemaakt van Connection Types, te kunnen versturen.

Zodra de exacte aanpassingen duidelijk zijn, informeren we jullie hierover.

Vragen

Vragen? Neem dan contact op met één van onze relatiemanagers:  
Rob Noordberger r.noordberger@ketenstandaard.nl 
of Mario Renes,m.renes@ketenstandaard.nl of via 088 1500800.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?