Nieuw DICO Specificatieformaat

02 / 11 / 2021

Ketenstandaard heeft in samenwerking met de softwarepartijen de uitdaging opgepakt om een uitwisselformaat te ontwikkelen dat het mogelijk maakt op een moderne en completere wijze bestekken en specificaties te kunnen uitwisselen.

Op 27 oktober jongstleden heeft het regelmatig terugkerende softwarehuizenoverleg tussen de gebruikersplatforms en Ketenstandaard (S-bestek, Spexx, StabuText, Utopis-platform en Woordpoort) plaatsgevonden.  Dit overleg heeft een ICT-insteek, waarbij huidige en mogelijke toekomstige ICT-ontwikkelingen worden besproken en planningen op elkaar worden afgestemd.

Nieuw uitwisselformaat

 Al sinds de introductie van STABU2 bestaat het STABU Uitwissel Formaat (SUF) om bestekken tussen de verschillende software pakketten te kunnen uitwisselen. Dit formaat heeft enkele beperkingen die in de huidige tijd beter kunnen worden opgelost.

Ketenstandaard heeft in samenwerking met de softwarepartijen de uitdaging opgepakt om een uitwisselformaat te ontwikkelen dat het mogelijk maakt op een moderne en completere wijze bestekken en specificaties te kunnen uitwisselen.

DICO Specificatie Formaat

Dit nieuwe  uitwisselformaat, DSF) is het DICO Specificatie Formaat.

Voor de gebruiker zijn de belangrijkste voordelen:

  1. Alle softwarehuizen maken het Specificatieformaat op dezelfde manier aan. Bestekken zijn 1:1 in te lezen en behoeven geen aanpassingen meer na inlezen;
  2. Speciale leestekens en lettertypes worden goed overgenomen;
  3. Afbeeldingen kunnen worden gedeeld.

Toekomstbestendig

Met dit nieuwe uitwissel formaat is ook meteen de basis  gelegd voor eventuele verdere uitbreiding van functionaliteit in de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integratie van BIM-informatie.

Binnen dit DSF zijn eenduidige technische afspraken met elkaar gemaakt, zodat informatieverlies bij uitwisseling wordt voorkomen.  De bedoeling is dat voor de zomervakantie van 2022 alle betrokken softwarepartners deze nieuwe manier van uitwisseling hebben ingebouwd in hun software.

Testen

Vooruitlopend hierop zullen wij met de gebruikersgroep testen uitvoeren. Als het sneller kan, doen wij het sneller. Zodra het nieuwe formaat overal is ingebouwd zijn de bestaande formaten nog wel beschikbaar, maar nieuwe zaken, zoals het uitwisselen van het gebruikte lettertype en gebruikte afbeeldingen, zijn dan alleen in het DSF-formaat beschikbaar.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?