Nieuw Bestuursmodel Ketenstandaard

02 / 03 / 2021

Sinds de fusie van Stichting STABU en Ketenstandaard bouw en installatie tot Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek  is veel tijd besteed aan het opzetten van een helder bestuursmodel voor de standaarden die bij Ketenstandaard worden ontwikkeld en beheerd.

Sinds de fusie van Stichting STABU en Ketenstandaard bouw en installatie tot Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek  is veel tijd besteed aan het opzetten van een helder bestuursmodel voor de standaarden die bij Ketenstandaard worden ontwikkeld en beheerd.

Strategische Advies Raad

Voorheen hadden beide Stichtingen ieder een eigen bestuur. Deze rol wordt nu overgenomen door de Strategische Advies Raad (SAR). De SAR kijkt naar de koers die wordt uitgezet om de verschillende standaarden van Ketenstandaard hun rol te kunnen laten spelen voor de sector.

In de SAR zijn de stakeholders vertegenwoordigd, die belang hechten aan de standaarden van Ketenstandaard en het draagvlak vormen voor de activiteiten. De leden van de SAR vormen daarmee een belangrijke schakel met de achterban in het brengen en halen van relevante informatie, zodat Ketenstandaard haar rol goed kan vervullen.

Leden SAR

 • Hans Elsinga, voorzitter, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Erik van ’t Hof, namens Rijksvastgoedbedrijf.
 • Daan Viergever, Gemeente Rotterdam. namens Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Jurriën Deckers, Accolade, namens Aedes
 • Mark-Jan Koldijk, DWT Groep, namens Techniek Nederland
 • Albert Dunnink, Zehnder, namens FME
 • André Meester, NVPU, namens NVTB
 • Ruben Beukema, BMN, namens HIBIN/VVNH
 • Marc de Dobbelaere, ZEVIJ/Necomij, namens VERTAZ
 • Danielle Hoekstra, Sonepar, voorzitter ETIM Beheercommissie
 • Technische Unie, namens FEDET
 • Jeffrey Truijens, VDNDP, namens BNA
 • Dave Vernooij, DuraVermeer, namens Bouwend Nederland
 • Jan Janssen, Royal HaskoningDHV, namens NLingenieurs
 • Jack Smeets, Arcadis, voorzitter STABU Beheercommissie namens NLingenieurs

Beheercommissies

Per standaard wordt daarnaast een beheercommissie samengesteld waar de verschillende doelgroepen van die specifieke standaard in zijn vertegenwoordigd. De voorzitters van deze  beheercommissies hebben ook zitting in de SAR.

Momenteel worden de nieuwe beheercommissies samengesteld. De eerste startsessie staan al gepland voor maart 2021. Daarna zullen de beheercommissies circa 3 maal per jaar samenkomen.

Gebruikersplatform

Verder willen we het contact met onze deelnemers verder intensiveren doormiddel van een gebruikersplatform, gebruikersgroepen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Voor technische verbeteringen is er nauw contact met de verschillende software leveranciers. Daarnaast worden wij vanuit verschillende gebruikers gevoed met advies en ontwikkelwensen.

Vanuit deze basis wordt een verdere structuur opgetuigd om beheer en doorontwikkeling samen met de deelnemers te kunnen blijven uitvoeren.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?