Nieuw bericht: Storingsmelding

08 / 04 / 2021
Wist u dat er sinds kort een nieuw bericht is toegevoegd aan het DICO berichten palet? Steeds meer dingen gaan digitaal en apparaten worden steeds slimmer. Onderhoud gaat anders worden ingericht en het IoT bericht speelt in op deze ontwikkeling. Hierdoor wordt ook predictive maintenance mogelijk.  Het nieuwe DICO bericht, het (IoT) storingbericht,  geeft de mogelijkheid om een storing te melden vanuit apparaten die gekoppeld of verbonden zijn met een IoT Sensor. Het bericht kan eventueel ook worden uitgewisseld als er geen sprake is van een IoT apparaat. Als er geen IoT apparaat aanwezig is, kan er nog wel sprake zijn van relevante (storing)informatie die ook met het storingbericht kan worden uitgewisseld. Meer weten of al aan de slag gaan met het bericht? Neem contact met ons op!

Delen