Meer focus op duurzaamheid

29 / 03 / 2024

Ketenstandaard speelt een actieve rol in het bevorderen van duurzaamheid binnen de bouwsector.

Termen die we steeds vaker tegenkomen, zijn Levenscyclusanalyse (LCA) en Environmental Product Declarations (EPD). Een juiste focus op deze onderwerpen is essentieel om de ecologische voetafdruk van bouwmaterialen en -processen te verkleinen. Ons doel is om deze complexe thema’s toegankelijker en beheersbaarder te maken voor iedereen in de keten.

Levenscyclusanalyse (LCA)

LCA biedt een systematische methode om de milieu-impact van producten of diensten gedurende hun hele levenscyclus te evalueren – van de winning van grondstoffen tot het einde van hun levensduur. Dit stelt bedrijven in staat om significante verbeteringen in hun milieuprestaties te identificeren en door te voeren.

Environmental Product Declarations (EPD)

EPD’s zijn gestandaardiseerde, transparante rapporten die de milieu-impact van producten documenteren. Deze documenten, geverifieerd door onafhankelijke partijen, zijn cruciaal voor het garanderen van vergelijkbaarheid en transparantie in de sector. Zo kunnen bedrijven op een betrouwbare manier hun duurzaamheidsprestaties onderbouwen en delen. De norm EN-ISO-22057 biedt een datastructuur voor deze uitwisseling, al brengt dit nog onduidelijkheden met zich mee voor de partijen met wie we spreken.

Implementatie

Ketenstandaard zet zich in voor de implementatie en het gebruik van LCA en EPD’s in de bouwsector. Ons doel is om, op basis van de Europese norm, helderheid te scheppen over de uitwisseling van milieudata. We begrijpen het belang van het verbeteren van de duurzaamheid van bouwprojecten en streven ernaar deze essentiële informatie beschikbaar te maken voor onze deelnemers en de bredere markt. Door samenwerking en kennisdeling te bevorderen, streven we samen naar een duurzamere toekomst voor de bouwsector.

Delen