Maurice van der Leeden namens Fedet in de SAR

22 / 05 / 2023

Interview met Maurice van der Leeden die de achterban van Fedet vertegenwoordigt in de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard.

Als voorzitter van de ETIM Beheercommissie maakt Maurice van der Leeden sinds begin 2023 ook deel uit van de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard. “De samenhang tussen de standaarden die Ketenstandaard beheert, heeft me in positieve zin verrast. Dit maak ik graag breder bekend in de sector.” 

Na een periode in de detailhandel, werkt Van der Leeden sinds tweeëneenhalf jaar als manager product information management bij Technische Unie. Vanuit die positie is hij gevraagd Fedet te vertegenwoordigen in de functies bij Ketenstandaard. Van der Leeden: “In de bouw- en technieksector zijn digitalisering en standaarden minder ver doorgevoerd dan in de detailhandel. Bij de toelevering van technische installatiematerialen lijkt het misschien minder cruciaal dan bij voedingsmiddelen dat er geen verstoringen zijn in de keten. Maar ook de bouw- en technieksector heeft baat bij meer efficiency, mede gezien de kansen en maatschappelijke uitdagingen als materiaal- en personeelsschaarste en de noodzaak om als sector een leidende rol te spelen in het verduurzamen van Nederland.” 

Minder faalkosten 

Meer dan 80% van het aanbod van Technische Unie komt van leveranciers die bekend zijn met ETIM. Een prioriteit van Van der Leeden is de groep die met ETIM werkt verder te vergroten. “ETIM maakt het beheer van productdata een stuk efficiënter. Met deze standaard beschik je meteen over alle actuele productdata, dat helpt om faalkosten te verminderen. Een ander voordeel is dat wanneer product A niet beschikbaar is, iemand op basis van de technische productkenmerken van ETIM eenvoudig een alternatief product kan vinden. Dat ondanks deze voordelen nog niet iedereen met ETIM werkt, komt doordat sommige mensen denken dat standaarden leiden tot extra kosten en weinig flexibiliteit. Vooral voor kleinere partijen kan implementatie van standaarden in het begin relatief veel tijd kosten, maar uiteindelijk levert de toegenomen efficiency en vindbaarheid van producten iedereen in de keten voordeel op.” 

Internationaal 

Toeleveranciers van technische installatiematerialen werken steeds internationaler. “Aan de ene kant maakt dat het lastiger om de juiste productdata boven tafel te krijgen. Een hoofdkantoor staat vaak in een ander land dan de fabriek die de informatie moet aanleveren. Dan loop je niet zomaar even langs. Maar uiteindelijk zijn juist internationale bedrijven blij met een standaard als ETIM. Ze hoeven de technische kenmerken van een product maar één keer te classificeren, daarna zijn ze meteen in meer dan 20 talen beschikbaar.” 

Digitaal bestellen 

Bij Technische Unie geven sommige klanten orders nog telefonisch of via e-mail door, niet alleen ZZP-ers, maar ook grotere bedrijven. Dat levert meer administratieve rompslomp op dan wanneer ze digitaal zouden bestellen. Van der Leeden: Wij wijzen leveranciers en klanten altijd op de voordelen van digitaliseren en het werken met DICO als standaard voor het ontvangen van bestellingen. Afhankelijk van de software die bedrijven gebruiken, kunnen ze soms heel eenvoudig de implementatie ervan realiseren. Dat bespaart klanten en onszelf een hoop werk.” 

Duurzame data 

Van der Leeden ziet een belangrijke rol weggelegd voor DICO én ETIM als het gaat om het vastleggen van duurzame en circulaire data. “Met ETIM kan je specifieke duurzame productkenmerken vastleggen. DICO maakt het mogelijk om product overschrijdende data te communiceren, zoals bijvoorbeeld de CO2 uitstoot bij transport. Op dit moment bevinden veel duurzame thema’s zich nog in ontwikkeling, dan is het lastig ze te standaardiseren. Via Fedet gaan we met de branche overleggen hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden.” 

Datakwaliteit 

Een andere prioriteit voor Van der Leeden is datakwaliteit. “We kunnen wel allemaal mooie manieren hebben om data digitaal uit te wisselen, maar dan moeten natuurlijk wel de juiste data in omloop komen. Een fabrikant is daar in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor, maar als groothandel speelt Technische Unie eveneens een belangrijke rol. Uiteraard gaan we ook hierover het gesprek aan met leveranciers. Vanuit Technische Unie gaan we binnenkort de nieuwste versie van de DICO standaard in gebruik nemen. Dan zullen we onze berichten ook laten certificeren via datakwaliteit.nu, een goed initiatief van Ketenstandaard om de kwaliteit van data in de keten te verhogen!”  

Strategische Adviesraad 

De leden van de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard hechten belang aan de standaarden en bieden het draagvlak voor activiteiten. Ze vormen een belangrijke schakel bij het informeren en betrekken van de achterban. Meer informatie: Strategische Adviesraad.  

Robert Landsman, manager strategie & business analyse bij Veris Bouwmaterialengroep, is in 2023 namens Hibin lid geworden van de Strategische Adviesraad. Lees hier het interview met hem.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?