Leeglaten kenmerkwaarden ETIM

26 / 03 / 2019

Regelmatig krijgen wij de vraag “Wat moet ik invullen als ik een bepaald kenmerk niet kan invullen?”. Dit kan variëren van een numeriek tot alfanumeriek veld. In principe zou ons antwoord zijn, om het bewuste veld gewoon leeg te laten.

Uw afnemers zullen echter niet akkoord gaan met lege velden. Het niet vullen van een veld kan meerdere redenen hebben, wat mogelijk is in de productberichten van INSBOU004, SALES005, BMEcat 3.1 en BMEcat 4.0. In de Nederlandse formaten INSBOU004 en SALES005 heet dit veld “Reden geen waarde”.

Er zijn drie mogelijke codes:

  • MV: ontbrekende ETIM-waarde
  • NA: niet van toepassing
  • UN: onbekend

Het meegeven van de reden voor het niet invullen van een kenmerk kan een middel zijn om sturing te geven aan de classificatie. Bijvoorbeeld als de waarde MV (missing value/ontbrekende waarde) meerdere keren voorkomt kan dat een teken zijn om de gewenste waarde aan het classificatiemodel toe te voegen. Ook de waarde UN (unknown/onbekend) kan bij veelvuldig voorkomen een signaal zijn dat ETIM toelichting moet geven over de gebruikte waarde, of het kenmerk waar de waarde bij hoort.

INSBOU004

SALES005

BMEcat 3.1/BMEcat 4.0

Hoe krijg ik dit veld geïmplementeerd in mijn software/PIM-pakket?

Uw softwareleverancier kan u hierbij helpen; zij weten hoe dit is ingebouwd in hun pakket. Als dit nog niet is ingebouwd, kunnen zij bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden.

Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen via mail etim@ketenstandaard.nl of per telefoon 088-1500800.

Delen