Lagere implementatie drempel Messageservice 3.1 REST

01 / 10 / 2021

Middels een veilig SOAP en REST protocol (een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten) kan op eenduidige wijze een DICO XML bericht als pay-load meegezonden worden.

Om DICO XML berichten te versturen, wordt al geruime tijd de Messageservice 3.1 gebruikt. Deze webservice beschrijft een veilige verbinding die gelegd wordt tussen twee partijen die berichten willen uitwisselen. Het leeg halen van een postbus of de uitwisseling via ftp hoeft niet meer.

Dit ging tot nu toe technisch gezien met een beschreven SOAP Protocol.  Samen met de opkomst van steeds meer API calls,  gebaseerd op de REST architectuur,  is gekozen om de Messageservice te ver’REST’tificeren.

De gedachte achter de Messageservice 3.1 REST is dezelfde als de SOAP variant. Namelijk het versturen van gehele DICO berichten. Beide varianten worden ondersteund door Ketenstandaard.

Lagere  implementatiedrempel

Maar een belangrijk voordeel van de Messageservice 3.1 REST is dat de implementatiedrempel voor veel partijen lager wordt. De ontwikkeling naar meer SaaS / Cloudoplossingen werkt dit ook in de hand. Verder biedt de MS3.1 REST ook maar mogelijkheden om nieuwe kleine berichten te ontwikkelen (DICO Calls). Het eerste voorbeeld is hiervan ook al ontwikkelend.

De technische specificaties van de Messageservice 3.1 REST kunnen deelnemers vinden in de DICO beheeromgeving

Delen