Koppeling ETIM en STABU

01 / 12 / 2023

Een nieuwe fase in data-uitwisseling

In het streven naar verbeterde communicatie binnen de bouw- en technieksector, is er een belangrijke stap gezet door de koppeling van ETIM-klassen aan STABU-onderleggers. Deze integratie faciliteert een eenduidig systeem voor het delen van artikeldata. Dit biedt zowel de aanleverende fabrikanten voordelen als de eindgebruikers zoals bouwspecificatiedeskundigen, handelsbedrijven, bouw- en installatiebedrijven.

Praktische voordelen

Deze koppeling heeft al geleid tot positieve resultaten in het samenstellen van Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS’en) door gebruik te maken van deze ETIM-klassen. De ervaringen met het samenstellen van deze specificaties zijn overwegend positief en bieden een basis voor verdere ontwikkelingen.

Autonomie voor fabrikanten

Naar de toekomst toe is er het plan een functionaliteit te ontwikkelen die fabrikanten meer autonomie biedt in het beheren van de updates voor de FPS’en. Zo krijgen ze meer regie over het mutatieproces van deze specificaties.

Uitbreiding naar aannemers en installateurs

Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe functionaliteiten voor aannemers en installateurs. Met deze functionaliteiten kunnen aannemers en installateurs, op basis van de technische specificaties vastgesteld met STABU, materialen identificeren en bestellen door de corresponderende ETIM-klasse te gebruiken. Dit kan de efficiëntie in het vinden en bestellen van materialen aanzienlijk verhogen.

De rol van KIS Systematiek in deze integratie

Deze ontwikkelingen zijn een onderdeel van de bredere KIS Systematiek, en vertegenwoordigen belangrijke stappen in het versterken van efficiëntie en effectiviteit in de uitwisseling van informatie in de sector. De rol van de KIS Systematiek in deze integratie is essentieel voor het bereiken van een gestroomlijnde en effectieve datadistributie.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?