Ketenstandaard en STABU samenwerkingspartners van KiKCampus

08 / 08 / 2019
Kwaliteitsborging STABU CT Blog

KiKCampus is hét kennis- en implementatieplatform voor kwaliteitsborging! De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), die in mei 2019 werd aangenomen, zal voor een betere ketenbeheersing en een hogere bouwkwaliteit zorgen. Maar hoe bereidt u uw organisatie voor op deze wet?

Samenwerkingsverband

Na een lange periode van voorbereiding werd medio juli de Stichting KiKCampus formeel opgericht. De stichting KiKCampus is een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten en bedrijven, waaronder ook Ketenstandaard en STABU, en is gehuisvest op de bouwcampus van de TU Delft.

Ondersteuning en support

KiKCampus biedt raad en daad bij het voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving en biedt zowel technisch-inhoudelijke ondersteuning als organisatorische support.  Daarnaast biedt KiKCampus trainingen en workshops aan, waarmee opdrachtgevers, voorschrijvers, bouwers, wettelijke kwaliteitsborgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht zich kunnen voorbereiden op het nieuwe bouwstelsel onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De KiKCampus wijst de weg naar certificering voor BRL 5019 en BRL 5029.

Digitale inbedding

Ketenstandaard en STABU zullen bijdragen aan de digitale inbedding van de bij de nieuwe kwaliteitsborging horende standaarden,  werkmethodes en systematieken.  

Opdracht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse gemeenten gaven de KiKCampus opdracht om gemeenten en opdrachtgevers te begeleiden en de ervaringen bij de transitie te delen.

Wilt u geholpen worden door de KiKCampus, neem dan contact met op via 085-902 58 90 of via info@kikcampus.nl.


www.kikcampus.nl

Delen