Ketenslandschap en samenhang standaarden

14 / 06 / 2022

Om de samenhang en verbinding tussen STABU, ETIM, DICO, NL/SfB, GS1 en andere standaarden te bevorderen, hebben we ervoor gekozen om al onze adviseurs in 1 team samen te brengen.

De ontwikkeling in de bouwsector op gebied van digitalisering wordt momenteel ingevuld via het programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

Ketenstandaard neemt actief deel in dit programma via het project Ketenlandschap. Manager Standaardisatie Radboud Baayen en STABU beheercommissie voorzitter Jack Smeets zijn allebei lid van de stuurgroep. Binnen dit project worden de waardeketens, initiatieven en standaarden in kaart gebracht om op die manier de kansen voor datadeling in kaart te krijgen. Voor de gebruikers van de standaarden van Ketenstandaard is dit een interessant gebied om hun expertise beter in het bouwproces te kunnen laten bijdragen aan kwaliteit van het digitale informatie en de uitwisseling ervan.

Samenhang standaarden bevorderen

In het verlengde hiervan heeft Ketenstandaard ervoor gekozen om ook haar eigen standaarden dichter bij elkaar te brengen. Om de samenhang en verbinding tussen STABU, ETIM, DICO, NL/SfB, GS1 en andere standaarden te bevorderen, hebben we ervoor gekozen om al onze adviseurs in 1 team samen te brengen onder de tweekoppige leiding van Luuk d’Hooghe en Radboud Baayen. Op deze manier kunnen we toekomstige projecten vanuit meerdere disciplines uitvoeren.

Delen