Jari Blankenburgh nieuwe Manager Business Development bij Ketenstandaard 

11 / 03 / 2024

Jari Blankenburgh is sinds begin 2024 Manager Business Development bij Ketenstandaard Bouw en Techniek. In deze nieuwe functie zal Jari de rol van Ketenstandaard bij het digitaliseren en standaardiseren in de bouw- en technieksector verder verduidelijken en de relatie met de markt verstevigen. 

Techniek en markt verbinden 

Als commercieel bedrijfseconoom heeft Jari ervaring opgedaan in uiteenlopende commerciële en business development functies in de technieksector. Zijn visie en vaardigheid om verbinding te maken tussen techniek en markt vormen waardevolle kwaliteiten bij het creëren en vergroten van draagvlak voor standaardisering binnen de bouw- en technieksector.  

Belangrijke stappen  

Als Manager Business Development bij Ketenstandaard maakt Jari deel uit van het MT en geeft hij leiding aan het marktteam. Jari: “Ik ben enthousiast om vanuit mijn nieuwe functie te kunnen bijdragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals voldoende woningbouw, verduurzaming en de transitie naar een circulaire economie. Mijn ervaring om techniek en behoeften uit de markt aan elkaar te koppelen, zet ik graag in bij het maken van stappen met digitaliseren en standaardiseren in de bouw- en technieksector. De focus daarbij zal zijn om de behoefte vanuit de markt als startpunt te nemen en met elkaar te analyseren hoe onze standaarden en nieuwe ontwikkelingen hier het beste op kunnen inspelen. Het verbeteren van datakwaliteit is hierbij één van de aandachtspunten.” 

Samenwerking 

“Als manager van het marktteam ga ik daarnaast meer focus aanbrengen, zowel wat betreft relatiebeheer van de 4.000 deelnemers van Ketenstandaard, als wat betreft marketing en communicatie. We gaan onze voelsprieten nog meer uitsteken naar wat er leeft in de markt en daartoe gaan we ook ons relatiebeheer team uitbreiden. We willen nog beter weten wat de markt echt nodig heeft van ons. Ik kijk uit naar de samenwerking met alle collega’s van Ketenstandaard bij dit proces én naar de samenwerking met alle andere stakeholders.”  

Duurzame gebouwde omgeving 

Rien Wabeke, Directeur van Ketenstandaard Bouw en Techniek: “We zijn blij Jari in ons team te hebben en we zijn overtuigd van zijn positieve invloed op onze missie een concrete bijdrage te leveren aan het efficiënter en duurzamer maken van de gebouwde omgeving.”  

Delen