Introductie KIS Systematiek

14 / 03 / 2023

De Ketenstandaard Integrale Specificatie (KIS) Systematiek is een nieuwe specificatiesystematiek die aansluit bij contractvormen waarbij betrokken partijen als aannemers en installateurs al in een vroeg stadium van het bouwproces verantwoordelijkheden krijgen.


In de markt is al langer behoefte aan andere contractvormen. De Omgevingswet vereist ook dat er op andere momenten in de bouwfase gespecifieerd gaat worden. De modulair opgebouwde KIS Systematiek sluit aan op deze ontwikkelingen. STABU maakt onderdeel uit van de KIS Systematiek en kan ook als specificatiesystematiek gebruikt blijven worden bij UAV-contracten.

De KIS Systematiek beoogt het karakter van een vraagspecificatie. Dat is dan ook de aansluiting met het prestatieconcept, wat gebruikt is als (meest contract neutrale) ontwerpmethodiek verwerkt in de KIS Systematiek.

Informatiedragers

De verzameling “informatiedragers” (NEN 2660) in ruime zin omvat naast bouwdelen ook componenten. Componenten worden door de KIS Systematiek gebruikt als koppelbegrippen en staan centraal. Componenten gaan vooraf aan een keuze van meestal meerdere kortteksten volgens de STABU-besteksystematiek. Die blijft daarmee ongewijzigd beschikbaar.
Een sortering op componenten is voor een vraagspecificatie niet direct zinvol. Een ordening op componenten is een associatieve ordening op basis van een andere sortering.
Daarom komen de KIS-componenten voor Ketenstandaard deelnemers ook beschikbaar met de algemene hoofdstuk-paragraafstructuur.
Er kan op verschillende manieren gebruik worden gemaakt van deze ordening op componenten, bijvoorbeeld door associatie met Elementen, met (ge)bouwsystemen, installatieconcepten, referentiedetails etc. Deze functie is belangrijk voor onze partners, het is de “I” (Integrale) van de KIS Systematiek.

Wat wordt er uitgegeven?

STABU Specificaties

In voorbereiding op de KIS Systematiek zullen er binnen de STABU specificaties bij volgende updates enkele wijzigingen worden aangebracht. Een daarvan betreft de kenmerken met betrekking tot stelposten en monsters die nu nog door de hele systematiek voorkomen in verschillende hoedanigheden. De insteek is om deze gelijk te trekken over alle hoofdstukken zoals dit eerder met de paragrafen 1X en 2X is gebeurd. Dat betekent dat de losse kenmerken zullen vervallen wanneer er specifieke kortteksten in de hoofdstukken voorzien zijn. Dit geldt voor monsters (paragrafen XX.14) en voor stelposten (paragrafen XX.88). Wij begrijpen dat dit mogelijk impact kan hebben op referentiebestekken en moederbestekken en daarom kondigen we deze wijziging alvast aan.

Delen