Interview Rob Greve: “Staal: een prachtig product om te recyclen.”

26 / 06 / 2018

Rob Greve is Branchemanager van de Staalfederatie Nederland, het platform dat de belangen van Nederlandse staal- en metaalhandelaren vertegenwoordigt. 

In april 2017 sloot de Staalfederatie, samen met Bouwen met Staal en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw een overeenkomst met Ketenstandaard, als gevolg van succesvolle pilots. 

In deze pilots werd de haalbaarheid van onderlinge digitale communicatie getest, met behulp van ETIM en de SALES Standaard. Rob heeft een belangrijke rol gespeeld in het promoten van deze standaards op internationaal niveau. Wij spraken met hem over de digitalisering in de staalbranche, de toegevoegde waarde van BIM en de mogelijkheden voor circulair bouwen.

De Staalfederatie was één van de initiatiefnemers in het project om de staalbranche te digitaliseren. Wat was de aanleiding was om dit initiatief te nemen?

Rob: “Daarvoor moeten we even een stukje terug in de historie. Een paar jaar na de oprichting van ETIM, in 1994, werkte de Staalfederatie al samen met de Technische Groothandels Federatie, een medeoprichter van ETIM. Ik heb er toen voor gezorgd dat deze projecten parallel liepen, en zo is er vanuit de staalbranche interesse ontstaan voor ETIM.”

Twee grote partijen, de MCB en de Technische Unie, waren in die tijd actief bezig met classificeren. Vervolgens werd er een classificatieproject gestart met de tien grootste staalhandelaren, waaronder ArcelorMittal, ODS, Reesink, en anderen. Dit project was “in de stijl van” ETIM, maar niet in samenwerking met ETIM, vanwege verschillen tussen de sectoren. Uiteindelijk is dit project gestopt in 1998, omdat de deelnemende partijen bang waren dat onderlinge concurrentie zou worden verscherpt door te veel transparantie.

In 2015 kwam er weer behoefte aan digitalisering in de staalbranche, ditmaal mét ETIM. Er was vraag naar classificatie én identificatie. Men zag aankomen dat men in de nabije toekomst meer vanuit orderlijsten en BIM zou gaan werken. Identificatie is noodzakelijk om te voorkomen dat er een verkeerd product besteld werd.”

Rob heeft dit project mede mogen begeleiden, met als doel om binnen een paar jaar, samen met Ketenstandaard de classificatie voor staalproducten te realiseren, volgens de ETIM Classificatie.

We zijn dan inmiddels 17 jaar verder, hoe heb je dit project aangepakt?

“Eigenlijk is dezelfde methode gebruikt als in 1994, toen het project voor het eerst werd opgestart. Namelijk: zorgen dat je een aantal belangrijke marktpartijen aan tafel hebt, waaronder ODS. ODS bleef, ook na het stoppen van het project in 1998, vertrouwen hebben in classificeren volgens ETIM. Zij hebben in de tussentijd al hun producten geclassificeerd, met een voorlopig karakter. Er was namelijk nog geen draagvlak voor ETIM vanuit andere partijen. Dat is ook goed, want je hebt een kritische massa nodig om draagvlak te krijgen voor een standaard.

Samen met ArcelorMittal – de grootste staalproducent in de wereld – steunde ODS de inspanningen om ETIM tot standaard te verheffen. Begin dit jaar heeft dat ertoe geleid dat ArcelorMittal de ETIM Classificatie heeft geaccepteerd. Daarna volgden andere staalfabrikanten, en ze blijven zich aansluiten; want ze begrijpen nu wat het belang van ETIM is.”

De staalbranche is een branche die veel internationaal opereert. Wat is het internationale effect geweest van het classificatieproject?

“In februari 2018 was ik aanwezig bij een presentatie van World Steel, een vereniging van staalfabrikanten over de hele wereld. Die zochten toenadering tot handelaren en andere ketenpartijen. Eén van de speerpunten van de presentatie was digitalisering. Toen heb ik daar ETIM en de SALES Standaard geïntroduceerd. Vervolgens werd ik gevraagd om dit toe te lichten op het World Steel congres in Londen in april.” Daar heeft Rob gesproken met toppers op het gebied van staalontwikkelingen, met name over de verbetering van de productiviteit in de keten, waarbij BIM en ETIM een grote rol kunnen spelen.

Vervolgens werd hij gevraagd om te gaan praten met EuroConstruct, de Europese vereniging van leveranciers van bouwproducten. Dus naast staal, ook beton, glas, baksteen, dakpannen, hout. “Ik heb hen gevraagd: “Wat zijn de standaarden die jullie belangrijk vinden?” Toen kwamen ze aanzetten met een lijst van 99 soorten standaarden, waaronder ETIM en Building Smart. Uiteindelijk is het nu de wens om die twee standaarden met elkaar samen te laten werken, om tot een wereldstandaard te komen.” Er loopt op dit moment een samenwerking tussen Building Smart en ETIM, dus de eerste stappen zijn gezet.

Welke rol speelt het NVTB (Nederland Verbond Toelevering Bouw) in de digitalisering van de bouw?

Het NVTB vertegenwoordigt negen branches, en meer dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten, en samen zijn zij goed voor een jaaromzet van 6 miljard euro. Daarnaast is de NVTB vertegenwoordigd in het bestuur van Ketenstandaard.

 “Mijn persoonlijke gevoel is dat alle bedrijven verenigd binnen het NVTB, ETIM en de SALES Standaard zullen gaan gebruiken. De strategische werkgroep binnen NVTB, waarin ik zitting heb, gaat in ieder geval een positief advies uitbrengen. Zij gaan het bestuur van het NVTB adviseren te gaan praten met Ketenstandaard om samen de uitrol van de ETIM Classificatie en SALES Standaard voor communicatie op gang te brengen voor alle bouwproducten.”

Producten in ETIM bevatten 3D-kenmerken, die kunnen worden gebruikt in de BIM-omgeving. Welke mogelijkheden biedt BIM voor de staalbranche?

“BIM is een wereldwijde standaard die moet leiden tot foutloze bouwprojecten. Digitalisering en identificatie van producten is daarbij essentieel. De 3D-kenmerken zullen in de komende jaren moeten worden toegevoegd. Verder kun je in de productidentificatie kenmerken opnemen die de CO2-belasting aangeven en de bijbehorende productcertificaten, dat wordt Smart CE Markering genoemd. Daarmee worden de technische kenmerken van een product, hun samenstelling en CO2-last aangegeven. Dat betekent dat bouwproducten door BIM makkelijker kunnen worden herleid op hun CO2-last, en dat keuzes kunnen worden gemaakt om bepaalde producten wel of niet te gebruiken. BIM biedt dus veel mogelijkheden, en maakt het onder andere mogelijk om duurzamer te bouwen.”

Wat zijn je wensen en verwachtingen, hoe kijk je naar de toekomst?

“Ik zou willen zien dat BIM-tekeningen worden gekoppeld aan installatietekeningen. Dan is de installatie leidend voor de positie van bijvoorbeeld de gevel, draagbalken en constructie, en kan de architect rekening houden met de installatie, waardoor achteraf buizen en leidingen niet hoeven te worden verlegd. Installatiebedrijven gaan nu pas aan de slag als ze de definitieve bouwtekening hebben van het stalen skelet. Installateurs en ontwerpers kunnen eerder op elkaar inspelen.

Ook moet er meer rekening worden gehouden met het adaptief vermogen van een gebouw. Als een vloer een holle ruimte van staal is, met een betonlaag erover, vergroot je het adaptief vermogen van het gebouw. Bijvoorbeeld als je van een bibliotheek een hotel maakt, heb je veel meer toiletten nodig. Dan kun je eenvoudig de bovenlaag van de vloer eraf halen en de leidingen verplaatsen. Als de gehele vloer uit beton bestaat, moet je alles openbreken, waardoor het gebouw verzwakt wordt. Dat is naar mijn mening belangrijk voor de toekomst: een gebouw één keer neerzetten, voor honderd jaar.”

Waar ben je nu nog mee bezig, welke ontwikkelingen zijn er gaande?

“Ik ga binnenkort naar ArcelorMittal in Luxemburg. Daar ga ik praten met het hoofd van de Research & Development afdeling, om identificatie van stalen balken middels RFID te realiseren. Zo kunnen bouwonderdelen van bijvoorbeeld een parkeergarage die wordt afgebroken, makkelijker worden hergebruikt. Dit heeft een meerwaarde voor circulair bouwen. ETIM moet er dus rekening mee houden dat er, dankzij SMART CE Markering, milieukenmerken kunnen worden toegevoegd aan producten. Wij zijn ervan overtuigd dat stalen producten in de bouw bijna allemaal kunnen worden hergebruikt aan het einde van de levensloop van een gebouw. Het is een prachtig product om te recyclen. Het mooiste voorbeeld voor de Circulaire Economie en daarmee het behoud van onze wereld.”


Lees meer:

http://www.staalfederatie.nl/

http://www.nvtb.nl/

Delen