Internet of Things: IoT Berichten

22 / 03 / 2020

Het ‘Internet of Things’ (IoT) is een groeiend onderwerp van gesprek, zowel op de werkplek als daarbuiten. 

Het is een verzamelnaam voor alle ‘slimme’ apparaten die met internet (protocollen) verbonden zijn. Apparaten die hun omgeving kunnen monitoren, gegevens verzamelen, statussen doorgeven, instructies ontvangen en zelf acties kunnen ondernemen op basis van de gegevens die ze verzamelen. Het IoT kan elk apparaat met een aan en uitschakelaar verbinden met het internet en/of met elkaar.

55 miljard apparaten verbonden

Tegen 2025 zullen er wereldwijd meer dan 55 miljard apparaten verbonden zijn met IOT.

Het is een concept dat niet alleen een impact kan hebben op hoe we leven, maar ook op hoe we werken. Zo ook voor de bouw-en installatiesector.

Predictive Maintenance

Wanneer producten met elkaar en met mensen kunnen communiceren, levert dit heel veel informatie en nieuwe mogelijkheden op.
Eén van de toepassingen waar IOT zich uitstekend toe leent is Predictive Maintenance.

Predictive Maintenance betekent dat op basis van gegevensuitwisseling bepaald kan worden wanneer er onderhoud moet uitgevoerd worden vóór dat het apparaat uitvalt. Hierdoor heeft de klant geen last van een niet werkend apparaat. Deze verhoging van klanttevredenheid is erg belangrijk voor gebouwbeheerders.

Gegevensuitwisseling

Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken moet het product wel beschikken over één of meer sensoren die data kunnen verzamelen. Hoe meer data om te analyseren, hoe interessanter de gegevensuitwisseling wordt.

Heel veel producten die in de bouw gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld cv-ketels, radiatoren en kranen, zijn momenteel al voorzien van dit soort sensoren en kunnen dus vanaf afstand door de fabrikant uitgelezen worden.

Maar hoe zorgen we er nu voor dat de conclusie afgeleid van die data ook bij de gebouwbeheerder of installateur terecht komt?  Iedere fabrikant communiceert immers op zijn eigen manier, met zijn eigen software.

IoT Ketenstandaard

IOT Berichten

Ketenstandaard ontwikkelt momenteel samen met de sector berichten die ervoor zorgen dat op het moment dat een probleem is vastgesteld of dat het apparaat zelf vaststelt dat het onderhoud nodig heeft, deze gegevens op een gestandaardiseerde wijze verstuurd en dus ingelezen kunnen worden. Dit project in inmiddels goed gekeurd als versnellingsproject binnen de digideal go.

Wat onze voorlopige resultaten zijn, zullen we binnenkort met u delen. Is uw bedrijf ook bezig met IoT? Laat het ons weten.

Werkgroep

De werkgroep IoT bestaat momenteel  uit fabrikanten, een installateurs,  softwareproviders  en mensen van Ketenstandaard.

Als u geïnteresseerd bent om met ons mee te denken en te werken, dan horen wij dat graag!

Delen