Integratie van modelovereenkomsten in Hoofdstuk 00

01 / 12 / 2023

In lijn met onze voortdurende inspanningen om onze systematiek te verbeteren, met specifieke aandacht voor de KIS systematiek, zijn we van plan om een reeks model overeenkomsten op te nemen in Hoofdstuk 00.

Deze stap markeert een belangrijke ontwikkeling in het aanbieden van gestandaardiseerde, effectieve contractuele raamwerken voor onze gebruikers.

Diverse model overeenkomsten

De reikwijdte van deze integratie omvat diverse soorten model overeenkomsten:

  • Model Basisovereenkomst (UAV-GC 2005): Dit model behorende bij de UAV-GC vormt de basis voor geïntegreerde contracten. Deze zal via de systematiek benaderbaar en invulbaar worden;
  • Aanvullende modellen: Naast de Model Basisovereenkomst worden er ook modellen voor andere overeenkomsten ontwikkeld, waaronder;
  • Model Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012;
  • Modellen Bouwteamovereenkomst.

Deze modellen zullen een integraal onderdeel gaan vormen van Hoofdstuk 00 en bieden een gestructureerd kader voor diverse contractuele situaties.

Onderzoek en ontwikkelingen

Om deze integratie succesvol te maken, zijn we momenteel bezig met een grondig onderzoek naar de overeenkomsten die in de markt en door overheidsinstanties worden gebruikt.

Begin 2024 zullen we actief samenwerken met deelnemers en kennispartners om een nieuwe structuur voor Hoofdstuk 00 te bespreken. Deze discussies zullen zich richten op de nieuw geïntegreerde model overeenkomsten, waarbij input en feedback van belangrijke belanghebbenden essentieel zullen zijn.

Ons doel is deze vernieuwde en uitgebreide versie van Hoofdstuk 00 beschikbaar te stellen bij de eerste update van 2024.

Delen