Informatiemiddag voor softwarehuizen

01 / 12 / 2023

Op 12 december organiseren we op ons kantoor in Ede een informatieve middag voor alle softwarehuizen die betrokken zijn bij de (STABU-)Catalogus.

De bijeenkomst is bedoeld om deze belangrijke partners bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen Ketenstandaard.

Focus op STABU en KIS Systematiek

De bijeenkomst richt zich op ontwikkelingen met betrekking tot de STABU-specificaties. Ook wordende nieuwe ontwikkelingen rondom de KIS Systematiek toegelicht, inclusief de koppeling met andere standaarden die een integrale rol spelen in de efficiëntie en effectiviteit van de systematiek.

Bijdrage van softwarehuizen

De softwarehuizen zullen hun laatste ontwikkelingen delen, met name over de webservice en de nieuwe versie van de OSF, die als standaard uitwisselingsformaat zal dienen.

Belang van gecoördineerde releases

Na de bijeenkomst op 12 december zullen we alle deelnemers informeren over de afgesproken release planning. Een onmiskenbaar punt hierbij is de noodzaak dat alle softwarehuizen tegelijkertijd een nieuwe release uitbrengen. Dit is essentieel om de onderlinge communicatie op basis van OSF soepel te laten verlopen.

Vervolgstappen

Deze middag is een belangrijke stap in het waarborgen van de samenhang en de continuïteit in de communicatie en functionaliteit tussen de verschillende softwareplatforms en Ketenstandaard. We kijken uit naar een productieve bijeenkomst en naar het verder brengen van de samenwerking en ontwikkelingen in dit gebied.

Delen