In dialoog op de Gebruikersdag

29 / 05 / 2019

Dinsdag 28 mei organiseerde STABU voor het eerst sinds lang weer een STABU gebruikersdag. Ondanks de staking bij het openbaar vervoer en de nodige verkeersdrukte die dat met zich mee bracht hebben een 50-tal gebruikers toch de Reehorst in Ede weten te bereiken.

Foto Jan op gebruikersdag

Na een korte introductie van Projectmanager en dagvoorzitter Kyra Blankenstein, nam STABU directeur Jan Al, het woord. Jan blikte eerst terug op een verleden waarin STABU de verbinding met de gebruikers kwijtraakte en ondanks alle goede bedoelingen er niet in slaagde om voldoende aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van deze voor STABU zo belangrijke groep. Maar zijn boodschap was vooral gericht op de toekomst: Linked Data, digitalisering en innovatie zijn dé belangrijkste ontwikkelingen in de bouw en STABU is er klaar voor. In haar vertrouwde rol, maar met nieuwe waarden waarin de juiste aansluiting op de markt centraal staat. De klankbordgroep waarin ook gebruikers plaatsnemen, is voor STABU een belangrijke bron van informatie. Op basis hiervan is bijvoorbeeld STABU2 weer gerevitaliseerd. De nieuwste update zal op 28 juni gelanceerd worden.

Project Refit STABU2

Foto Gert op gebruikersdag

Door de steeds snellere, bredere en diepere digitalisering, de behoefte aan ordening binnen de specificaties en het hergebruik van data was een revitalisatie van STABU2 noodzakelijk. Gert Koutstaal, projectmanager bij STABU, vertelde meer over de nieuwe STABU database, de benodigde migraties, de testfasen en de intensieve en geslaagde samenwerking met de systeemhuizen Duncan, Kubus, Systhema (nu CAD & Company) en De Twee Snoeken.

Wijzigingen STABU2

Technisch Adviseur van STABU, Radboud Baayen nam het stokje van Gert over en ging dieper in op de wijzigingen in de nieuwe STABU2 2019-1 versie: De nieuwe database wordt een online database die gehost wordt in de Microsoft Azure Cloud. UAV 1989 wordt niet langer gebruikt en UAV 2012 wordt de nieuwe standaard. Alle normen zijn weer up-to-date, de paragrafen zijn weer eenduidig opgebouwd en hoofdstuk 00/01 is terug. Verder wordt er specifiek invulling gegeven aan restauratiewerk in samenwerking met ERM en RCE. De Fabrikantgebonden Product Specificaties zijn in deze nieuwe versie direct beschikbaar in STABU2. Het belang van samenwerking met zowel systeemhuizen als kennisinstituten blijkt wederom van groot belang voor een geslaagde implementatie.

Mobiliseren van de Keten

Foto Wilma op gebruikersdag

Na een korte koffiepauze namen Jeffrey Truijens van Dura Vermeer en Wilma Visser van VDNDP het woord over hun samenwerking tijdens Project Overhoeks. Zij vertelden dat dit project tot een structureel nieuwe manier van werken heeft geleid waarbij co-makership en de kracht van het mobiliseren van de keten leidend zijn. De key-factoren tot succes waren systems engineering, slimme ontwerpbeslissingen en het borgen van informatie. Bestaande documenten werden vanuit een nieuw perspectief bekeken. Met als conclusie dat focus op het doel belangrijker is dan focus op het middel, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het bestek.

Discussietafel

Tot slot namen Erik van ’t Hof, Hoofd Techniek & Kwaliteit Rijksvastgoedbedrijf, Mynko van der Graaf, contractspecialist ABT, Jeffrey Truijens, Informatie & Procescoördinator Dura Vermeer en Wilma Visser, bestekdeskundige en associate partner bij VDNDP, plaats achter de discussietafel. Via een aantal vragen en stellingen kwamen we tot de conclusie dat de bouwwereld aan het veranderen is, maar dat de behoefte aan specificeren en vastleggen blijft. Bestekken worden veel gebruikt om met partners en leveranciers afspraken te maken en zijn een belangrijke aanvulling voor het BIM-model.

In de bouwkolom benadert en bekijkt men bestekken vanuit verschillende perspectieven. Een breed gedragen wens van gebruikers is dat men in STABU2 data naar eigen inzicht kan benaderen en sorteren. Ook is een koppeling met ETIM wenselijk. Daarnaast zou een koppeling naar ruimtes een mooie toekomstige ontwikkeling zijn voor STABU. Maar het belangrijkste blijft het up-to-date houden van de database. Een voorwaarde voor het voortbestaan van STABU.

De oproep dat we elkaar meer moeten gaan opzoeken was een mooie afsluiting van de discussietafel. We zijn inmiddels al jaren bezig met BIM en er zijn mooie verhalen genoeg, maar hebben we inmiddels al echte grote stappen gemaakt? De conclusie was van niet, en dat komt vooral omdat we niet transparant zijn over de fouten die nog worden gemaakt. Zodra we naast de mooie verhalen ook de aandachtspunten vanuit praktijkcases gaan delen, kunnen we ook van elkaar leren en samen als sector verder groeien en stappen zetten.

Gezonde dialoog

Veel aanwezigen gaven aan de bijeenkomst als interessant en plezierig ervaren. De openheid en transparantie van STABU werd gewaardeerd. Het is van belang om steeds weer met elkaar in gesprek te gaan en elkaar scherp te houden. We blijven verbonden!


BEKIJK HIER HET VIDEOVERSLAG!

Video gebruikersdag

Delen