Impact nieuwe wetgeving op Algemene Voorwaarden

01 / 12 / 2023

Wij willen duidelijkheid scheppen over de verwachte wijzigingen en gevolgen.

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024, rijzen er vragen over de impact hiervan op het opstellen van de Algemene Voorwaarden.

Status van huidige voorwaarden

In beginsel zijn er geen wijzigingen noodzakelijk in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2024. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 blijven gehandhaafd, en hoewel er nagedacht wordt over nieuwe versies, verwachten wij deze niet op korte termijn.

Rol van Ketenstandaard en VKBN

Ketenstandaard, aangesloten bij de 3e kamer van de VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland), zal in overleg bepalen of er aanvullende bepalingen gewenst zijn met betrekking tot de nieuwe rol van de Kwaliteitsborger.

Belangrijke aandachtspunten

  • Schriftelijke waarschuwingsplicht: Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk verplicht om schriftelijk te waarschuwen, waardoor dit niet langer via Algemene Voorwaarden geregeld hoeft te worden;
  • Opleverdossier consument: Voor het uitvragen van een opleverdossier consument van de aannemer of opdrachtnemer is een invultekst beschikbaar in 06.10.20-a.03 CONSUMENTENDOSSIER, gebaseerd op NPR 8092;
  • Informatieplicht aannemer: Per 1 januari 2024 heeft de aannemer een informatieplicht over zekerheden voor nakoming van de overeenkomst, waarvoor geen aparte bepaling nodig is.

Verwachte reacties van aannemers

Op basis van gesprekken met onze deelnemers verwachten we dat aannemers, gezien de langere aansprakelijkheidsperiode, terughoudend zullen zijn met het aangaan van overeenkomsten op basis van ‘vage in Word opgestelde werkbeschrijvingen’. Er is een toenemende behoefte aan specificeren om duidelijkheid te scheppen over risico’s voor bouwbedrijven.

Deze veranderingen in de wetgeving zullen leiden tot nieuwe benaderingen in de manier waarop aannemers en opdrachtnemers overeenkomsten aangaan en beheren. Het is belangrijk voor alle betrokken partijen om zich bewust te zijn van deze wijzigingen en zich hierop voor te bereiden. Wij houden u graag op de hoogte!

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?