Hoofdstuk 06 en de Aanvullende Technische Bepalingen

29 / 06 / 2021

Technische Bepalingen hebben betrekking op Hoofdstukniveau en sluiten aan op de Standaard Technische Bepalingen per Hoofdstuk in de STABU Standaard. Dit is de zogenaamde “zevendeling”.

Wij zijn benieuwd naar uw mening.


Zevendeling

In Hoofdstukken 05 t/m 84 staan Aanvullende Technische Bepalingen (ATB’s) onder paragraaf xx.00 ALGEMEEN opgesomd. (xx.00.10 Begrippen, xx.00.20 Eisen en Uitvoering, xx.00.30 Informatie-overdracht, xx.00.40 Risicoverdeling en garanties, xx.00.50 Bijbehorende verplichtingen, xx.00.60 Bouwstoffen en xx.00.70 Meet- verrekenmethoden, de zogenaamde “zevendeling”). ATB’s kennen geen Bouwdelen en vormen een separaat Besteksdeel. Deze Technische Bepalingen hebben betrekking op Hoofdstukniveau en sluiten aan op de Standaard Technische Bepalingen per Hoofdstuk in de STABU Standaard. Dit is de zogenaamde “zevendeling”.

Hoofdstukoverschrijdend niveau

In verband met vele verzoeken om richtlijnen/regelingen van derden van toepassing te verklaren, blijken de ATB’s ook nodig op hoofdstukoverschrijdend niveau. Het lijkt vanuit de technische inhoud van deze richtlijnen niet wenselijk dit in Hoofdstuk 01 op te nemen. In plaats hiervan hebben wij het voornemen Hoofdstuk 06 te gaan inrichten. En wel in overeenstemming met de zevendeling op hoofdstukniveau (06.00.10 t/m 06.00.70) en gekoppeld aan de STABU-Standaard.

Het gebruik van Hoofdstuk 06 voor “door de aannemer aan te leveren documenten” is vervallen met de introductie van de online database in 2019 en in onbruik geraakt. Hoofdstuk 06 krijgt in verband met de voorgenomen nieuwe bestemming voor hoofdstukoverschrijdende Aanvullende Technische Bepalingen natuurlijk een andere titel en een andere indeling, bovendien wordt een inlegvel toegevoegd aan de STABU Standaard 2019. Het voorstel voor andere titel en indeling zal in overleg met de gebruikersgroep tot stand komen.

Wij nodigen u uit om te reageren op dit artikel en zo mogelijk aanvullende suggesties in te dienen bij stabu@ketenstandaard.nl.

Delen