Grote Bouwers omarmen standaardisatie

09 / 07 / 2020

Begin dit jaar is Bouwend Nederland een initiatief gestart om de elektronische facturatie binnen de branche sneller en beter te verwerken,  lees te standaardiseren.

Begin dit jaar is Bouwend Nederland een initiatief gestart om de elektronische facturatie binnen de branche sneller en beter te verwerken,  lees te standaardiseren.

In de Bouw en Installatie keten wordt hiervoor de SALES Standaard gebruikt. Maar het gebeurt nog te vaak dat berichten niet voldoen aan de standaard. Vaak door verkeerde of andere interpretatie van velden.

Valideren, valideren en nog eens valideren

Het doel van het initiatief is om de kwaliteit van de berichten te verhogen. Dat begint altijd met correct valideren. Met de validatietool van Ketenstandaard kan gecontroleerd worden of de structuur van een te ontvangen of te verzenden factuur voldoet aan de SALES Standaard. Overigens kunnen ook andere berichten zoals de offerte, order en pakbon gevalideerd worden.

Samen om tafel

Ketenstandaard ondersteunt Bouwend Nederland actief door partijen samen te brengen en met grote bedrijven om tafel te zitten en ook samen te kijken hoe kleinere deelnemers makkelijker kunnen aansluiten.  Waar lopen ze tegenaan? Welke informatie ontbreekt vaak op de factuur? Hoe kunnen we dit oplossen? Zo maar een aantal vragen die we dan willen beantwoorden. 

Het is goed om vast te stellen dat een groot deel van de Nederlandse “Grote Bouwers” dit initiatief omarmen. Dit zal hopelijk leiden tot verdere adoptie en juister gebruik van de SALES Standaard.

Delen